Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu

18797
21/05/2017 - 08:00

ĐỨC LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA
 
Chủng tử tự: TAM
Tâm chân ngôn:   OM TARE TUTTARE TURE SOHA

 
Trong kinh dạy: Đức Lục Độ Mẫu đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Thể tính của Ngài chính là Phật Mẫu đã thành tựu vô lượng vô biên sự nghiệp công đức độ sinh. Ngài là Bản tôn của chư Thánh Độ Mẫu.
Thân Đức Lục Độ Phật Mẫu có sắc xanh lục gợi lên sự chữa lành mát mẻ của rừng thuốc quý. Ngài an tọa trên đài sen với tư thế du hý nêu biểu cho những công  hạnh tức khắc cứu  độ chúng sinh.
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.
 
File âm thanh

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,455
Số người trực tuyến: