17/3/2017, Pháp hội Quan Âm Độ Mẫu hộ quốc an dân Tara Yukdhog | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

17/3/2017, Pháp hội Quan Âm Độ Mẫu hộ quốc an dân Tara Yukdhog

725
18/03/2017 - 09:12
Hôm nay tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên diễn ra khoá lễ cầu nguyện tịnh hoá chướng ngại, tiêu trừ nghiệp chướng ngại, tích luỹ công đức. Hàng nghìn Phật tử đã vân tập về Đại Bảo tháp tham dự khoá lễ. 
Tối nay, Đức Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn sẽ chủ trì khoá lễ cúng dường Liên hoa đăng vi nhiễu Đại Bảo tháp.

 
a, done on auspicious days, for benefits of:
1. Removing unwanted obstacles, even large obstacles such as war, natural disasters
2. Instant fulfillment of wishes for those with devotion to Tara
The program will also include Mahakala dance, gift offering to schoolchildren in need, and circumambulation of the Stupa
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,782,083
Số người trực tuyến: