Năng lực khiển trừ chướng ngại của Pháp tu Lục Độ Phật Mẫu Tara Yukdhog | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Năng lực khiển trừ chướng ngại của Pháp tu Lục Độ Phật Mẫu Tara Yukdhog

1415
28/04/2017 - 08:00
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017)
 

Vừa rồi chúng tôi đã thực hành nghi thức khiển trừ chướng ngại. Đây là một nghi quỹ rất đặc biệt từ thời đức Phật và đặc biệt phát triển ở thời Ngài Long Thọ. Cách đây 1000 năm về trước các bậc thầy, các thành tựu giả như các học giả tại Ấn Độ đã thường sử dụng nghi quỹ này một cách rất phổ thông phổ biến khắp để khiển trừ tất cả chướng ngại khó khăn trong cuộc sống.

 

17361898_1565174680189652_8663080717275128588_n.jpg

 

Chính bản thân tôi đã có rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm khi thực hành nghi quỹ này. Thực sự năng lực của pháp tu này rất mạnh mẽ, có thể khiển trừ rất nhiều chướng ngại. Và tôi đã trợ giúp cho rất nhiều phật tử cũng như chướng ngại tại các chùa chiền. Bản thân tôi đã thấy kết quả một cách rất rõ rệt, rất là mạnh mẽ sau khi thực hành khóa lễ. Bởi vậy hôm nay tôi đã thực hành khóa lễ khiển trừ chướng ngại ở đây tại vùng đất này cũng như cho tất cả chư Tăng Ni đang gặp những khó khăn chướng ngại ở đây. Và mong rằng tất cả các Phật tử, những ai có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay đều đạt được lợi ích thành tựu được tâm nguyện và khiển trừ tất cả các chướng ngại, giúp các Phật tử tìm được sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

 

17903617_1478252012207489_9014788866902342485_n.jpg

 

Và để lợi ích cho tất cả người Việt Nam, ban tổ chức, đại diện là Thầy Viên Minh đã thỉnh cầu chúng tôi thực hành nghi quỹ này trong thời điểm linh thiêng là thời điểm chúng ta vừa dự lễ vía của Bồ tát Quán Thế Âm cũng như lễ Khai Quang điểm nhãn của bức tranh Quan Thế Âm rất lớn. Đây là thời điểm rất linh thiêng. Bởi vậy nghi quỹ Tara được thực hành cùng trong thời gian này, Đức Phật Tara Lục Độ Mẫu là một vị Phật có khả năng giải thoát chúng sinh khỏi tất cả những chướng ngại   trong cuộc sống, như chướng ngại về công việc, sức khỏe chướng ngại trong gia đình, chướng ngại trong kinh doanh. Bởi vậy khóa lễ ngày hôm nay cùng với việc truyền trao quán đỉnh Tara chúng tôi đã thực hành thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ cúng dường tất cả cung điện và tất cả biểu tượng này lên Lục Độ Mẫu để khiển trừ tất cả mọi chướng ngại cho tất cả quý Phật tử có mặt tại đây.

 

17362026_1565169426856844_6072762550482865047_n.jpg

 

Và tôi cũng mong nguyện rằng nghi thức khiển trừ chướng ngại này sẽ giúp cho tất cả đất nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Truyền thống khiển trừ chướng ngại đã được phát triển rất mạnh ở những đất nước như Ấn Độ cũng như những đất nước ở vùng Himalaya nhưng có lẽ chưa từng đến Việt Nam. Và hôm nay nghi quỹ này được cử hành tại Việt Nam. Tôi mong rằng sẽ có nhiều lần nữa để nghi quỹ này được phổ biến tại Việt Nam, đem lại lợi ích cho tất cả những người dân và tất cả chúng sinh tại đất nước Việt Nam.

 

17358974_1442015655831125_4551102760750695403_o.jpg

 

Nghi quỹ này sẽ được thành tựu với kết quả mạnh mẽ hơn nếu chúng ta đem đốt tất cả những cung điện, biểu tượng cũng như tên tuổi, ảnh của tất cả những chướng ngại này. Đôi khi trong một cách khác nào đó chúng tôi cũng có thể dùng những biểu tượng này, tên tuổi và ảnh hạ xuống sông, cúng dường những phẩm vật, cung điện này về cho thiên nhiên, cho tự nhiên tượng trưng cho bản tâm của chúng ta để giúp cho chúng ta an trụ trong tự tính Phật của mình. Nếu chúng ta biết an trụ trong tự tính Phật của mình thì chắc chắn cuộc sống sẽ không có chướng ngại không có đau khổ. Bởi vậy trong nghi quỹ này là một trong những ý nghĩa để giúp khiển trừ tất cả những người bệnh tật chướng ngại về sức khỏe, tất cả mọi chướng ngại trong cuộc sống đều được khiển trừ nhờ thực hành truyền thống nghi quỹ này.

 

17362825_1565186923521761_5548169807028820005_n.jpg

 

Và giờ này các ngài đã tìm ra những địa điểm để đốt tất cả những phẩm vật này. Giờ này, xin tất cả các phật tử hãy quán tưởng những chướng ngại, những khó khăn, bế tắc, những chướng ngại bệnh tật của chúng ta sẽ được tiêu trừ.

 

17265020_1566378910069229_8143087601628739770_n.jpg


Và các Phật tử chúng ta sẽ cùng ngồi, chúng ta trì niệm chân ngôn của Đức Tara, tha thiết hướng về Đức Tara, tự khấn nguyện để xin ngài khiển trừ cho chúng ta tất cả mọi chướng ngại.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,781,817
Số người trực tuyến: