Khiển trừ những chướng ngại ảnh hưởng đến mạng sống | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Khiển trừ những chướng ngại ảnh hưởng đến mạng sống

784
30/05/2017 - 08:40
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017)
 

 

TonThang PhatMau re (Copy).jpg

 

Và một Báo thân khác trong Tam bộ Trường Thọ là đức Phật Viaya hay còn gọi là đức Phật Tôn Thắng Độ Mẫu. Ngài cũng giống đức Phật Trường Thọ và đức Bạch Độ Mẫu, ban năng lượng về tuổi thọ. Nhưng năng lượng Ngài ban ở đây mang khía cạnh đặc biệt là khiển trừ tất cả các chướng ngại ảnh hưởng đến mạng sống. Trong cuộc đời chúng ta có thể có rất nhiều nghiệp xấu khiến chúng ta có thể bị chết non hay có những tai nạn không cần thiết. Nhờ sự gia trì của đức Tôn Thắng Độ Mẫu sẽ giúp cho chúng ta khiển trừ những chướng ngại để không làm cho cuộc đời bị chết bất đắc kỳ tử hay chết non, chết yểu, bị chết oan ức. Và đó là sự gia trì của đức Phật Tôn Thắng Độ Mẫu trong khía cạnh thứ ba của Tam Bộ Trường Thọ.

 

IMG_0395.jpg

 

Chúng ta cần thực hành cả đức Bạch Độ Mẫu và Tôn Thắng Độ Mẫu. Như vậy hai đức Phật: Đức Bạch Độ Mẫu và Tôn Thắng Độ Mẫu, hai vị Phật này đều cần thực hành một cách bình đẳng bởi cuộc sống của chúng ta trường thọ, sống lâu nhưng nếu chúng ta không làm gì được, không hoạt động gì được cũng không lợi ích. Hoặc chúng ta sống lâu mà lại gặp tai nạn bệnh tật, những chướng ngại thì cũng không thể làm lợi ích cho cuộc đời. Bởi vậy sự gia trì của hai vị Phật: Đức Bạch Độ Mẫu và đức Tôn Thắng Độ Mẫu sẽ cùng kết hợp để gia trì cho chúng ta, giúp cho cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là sống lâu vô nghĩa, mà cuộc sống trường thọ nhưng nó tràn đầy ý nghĩa bởi đem lại được những lợi ích, những thiện hạnh, sự bình an cho cuộc sống cũng như cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta cần thực hành cả đức Bạch Độ Mẫu và Tôn Thắng Độ Mẫu.

 

10650050_571833712939525_6420321313986380717_n.jpg

 

NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC BẢN TÔN TÔN THẮNG PHẬT MẪU

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,781,991
Số người trực tuyến: