Drukpa Việt Nam

  • Ý nghĩa Bát Đại Cát tường thù thắng
  • Bảo tháp - Lịch sử và Ý nghĩa
  • Phương pháp để có cuộc sống tràn đầy hạnh phúc
  • Tri ân sẽ cho ta Hạnh phúc
  • Đại lễ Đức Phật thành đạo 2017
  • Năng lực của trí tuệ Bát Nhã
  • Đại lễ cầu siêu - tri ân các anh hùng liệt sỹ
  • Bardo - Thần thức sẽ đầu thai về đâu trong Bardo tái sinh?

Tin mới nhất

Ý nghĩa sắc thân Đức Phật Quan Âm: Trong Kinh Phổ Môn có dạy Đức Phật Quan Âm tùy hiện ba mươi hai ứng thân để lợi ích chúng sinh. Trong Mật Thừa, chúng ta thấy Đức Quan Âm hiện vô số hóa thân...
Khi các biểu tượng Bát đại cát tường này xuất hiện tại bất kỳ nơi nào thì nơi đó trở thành sự gia trì hoàn hảo. Tám tướng cát tường khi được vẽ kết hợp lại với nhau thành một tổng thể được gọi là trí...
ĐỨC BẢN TÔN HOÀNG TÀI BẢO THIÊN  Chủng tử tự:  DZAM Tâm chân ngôn:  OM DZAMBHALA DZALEN DrAYA SOHA/   Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên không phải là vị thần ban tài lộc thế...
Theo lịch sử Phật giáo, Bảo tháp xuất hiện từ thời Phật còn tại thế. Thời đó Ngài Xá Lợi Phất, một đệ tử trí tuệ của Đức Phật đã thị hiện viên tịch trước Phật. Sau lễ trà tỳ, nhục thân của Ngài Xá...

Sự kiện nổi bật

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - xã Đại Đình - Tam Đảo - Vĩnh Phúc
Bảo tháp từ nay chuông sớm khuya Tây Thiên vọng cảnh thoát trần mê Từ đây giác tính hằng tỉnh thức Sáu đạo mê tình ngộ tính linh.

Giáo pháp

“Mọi hữu tình đều chịu ảnh hưởng từ sự ô nhiễm môi trường. Ý nghĩa của khóa lễ Hỏa tịnh là để tịnh hóa môi trường. Song song với sự tịnh hóa bên ngoài, chúng ta cũng thực hành tịnh hóa những nhiễm ô bên trong tâm mình. Cả tâm và cảnh đều cần được tịnh hóa”.   (Đức Pháp Vương Gyalwang...

Thư viện

ĐỨC BẢN TÔN HOÀNG TÀI BẢO THIÊN  Chủng tử tự:  DZAM Tâm chân ngôn:  OM DZAMBHALA DZALEN DrAYA SOHA/   Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên không phải là vị thần ban tài lộc thế gian thông thường mà là hiện thân từ bi của chư Phật để giúp đỡ chúng sinh. Tay phải của Ngài...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 263,512
Số người trực tuyến: