Làm thế nào để đem tình yêu thương, trí tuệ khi tu tập vào đời sống? | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Làm thế nào để đem tình yêu thương, trí tuệ khi tu tập vào đời sống?

1291
13/09/2018 - 11:43

Trong phần này, chúng ta đem tất cả những công đức hồi hướng, cũng chính là giai đoạn thực hành ngoại đàn tràng.

 

“Thân con và chúng sinh là thân thánh giả

Hết thảy âm thanh là Lục Tự Đại Minh

Hết thảy mọi tâm nguyện không ngoài Đại trí tuệ

Nguyện đem công đức này

Sớm thành tựu Quan Âm

Nhất thiết hết thảy chúng hữu tình

Đều đăng ngôi Thánh vị”

 

 

“Ngôi Thánh vị” là sự thành tựu Đức Phật Quan Âm, ở đây là cầu nguyện hết thảy chúng hữu tình thành tựu Đức Quan Âm. Đến đây là kết thúc phần nghi quỹ. Ngay sau đó, khi quay trở lại hoạt động trong đời sống thường nhật thì chúng ta phải quán tưởng phần hiện khởi sắc tướng Đức Phật Quan Âm. Quán tưởng như vậy sẽ giúp hành giả được giải thoát trong Bardo tái sinh. Nếu đã thọ pháp thì chúng ta hiểu rằng tình yêu thương, lòng bi mẫn mà chúng ta vừa phát triển trong lúc tu tập không hề mất đi khi chúng ta trở lại các hoạt động thế gian mà ngược lại, chúng ta phải đem được tình yêu thương trí tuệ đó vào cuộc đời. Nếu chưa được đón nhận quán đỉnh, chúng ta có thể quán sắc thân của mình quay trở lại cuộc sống với tất cả mọi uy nghi trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu tin được như vậy thì việc chúng ta uống một cốc nước cũng tạo nên công đức là cúng dàng Đức Phật Quan Âm, việc chúng ta mặc áo cũng là mặc áo cúng dàng lên Đức Quan Âm. Tất cả mọi công hạnh đời sống của chúng ta, từ việc nhỏ nhất, cũng trở thành hạnh cúng dàng Đức Quan Âm. Và tất cả mọi âm thanh dù xấu tốt trong đời sống, dù là hữu tình, vô tình như tiếng gió, tiếng mây, tiếng suối chảy cũng là âm thanh chân ngôn. Và tất cả mọi tâm của chúng ta, dù khổ đau phiền não như thế nào, cũng xuất phát từ trí tuệ, tình yêu thương vô điều kiện của Đức Quan Âm. Nhận được như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu được Phật Bản tôn trong đời sống.

 

 

Tấm gương vĩ đại về thành tựu như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy ở Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Ngài thực hành vô số công hạnh lợi tha, và nhiều đời Ngài đã để lại những hiện tướng là xá lợi thân mang những sắc tướng Đức Quan Âm, Đức Di Đà hay Đức Văn Thù. Một số chúng ta cũng đã từng được chiêm bái xá lợi tự hiện sắc tướng Đức Thắng Lạc Kim Cương (Chakrasambhava), Hóa thân bí mật của Đức Quan Âm, là xá lợi tim của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV Kunkhyen Pema Karpo. Nhiều bậc Thượng sư và hành giả, huynh đệ Kim cương khác cũng thành tựu những sắc tướng như vậy, lưu lại xá lợi cho đời sau để phát khởi tín tâm. Nếu chỉ nói giáo lý như thế này thì chúng ta sẽ quên. Nhưng chư Thượng sư giác ngộ vĩ đại đã để lại những dấu ấn chứng minh rằng những phiền não, khổ đau của chúng ta, tuy gọi là nghiệp chướng nhưng vô thường nên đều có thể chuyển hóa được và chúng ta có thể đạt được phẩm chất giác ngộ ngay trong một đời, đó là tinh thần của hành giả thực hành Kim cương thừa.

 

 

Sự giác ngộ có thể thành tựu được thông qua Tam mật gia trì, chúng ta nhìn nhận và trải nghiệm về sắc tướng Bản tôn trong đời sống, tất cả âm thanh chúng ta nghe thấy chính là âm thanh vang dội của chân ngôn Lục Tự Đại Minh. Đó chính là tình yêu thương, lòng bi mẫn, trí tuệ đang trải rộng nơi mình và các chúng sinh, tất cả mọi phiền não do cảm xúc dù là thế nào cũng chính là hiện khởi trong tâm trí tuệ của chúng ta. Thực hành như vậy với động cơ thanh tịnh và nhiệt tâm tinh tấn, chúng ta chắc chắn sẽ thành tựu con đường Kim cương thừa trong một thời gian ngắn.

 

Để hiểu hết, chúng ta cần trải nghiệm, tức là cần đem ý nghĩa của nghi quỹ vào sự thực hành, ở đây là toàn bộ quá trình thực hành trong đời sống của chúng ta.

 

Cần lưu ý rằng, nếu ai chưa thụ nhận quán đỉnh thì chúng ta chỉ quán Đức Quan Âm ở bên ngoài và tin rằng Đức Quan Âm là hiện tướng của Đức Pháp Vương, chúng ta đón nhận sự gia trì từ Ngài bằng tình yêu thương, niềm kính trọng tri ân chí thành vô bờ, đón nhận thân ánh sáng của Ngài tuôn tràn vào thân chúng ta để tịnh hóa tất cả những ác nghiệp của thân khẩu ý. Và chúng ta gìn giữ sự gia trì, tình yêu thương, lòng bi mẫn của Ngài bằng cách kích hoạt tất cả những âm thanh hay sự rung động, hỷ lạc ở nơi thân của mình. Chúng ta phải trì tụng chân ngôn từ tâm chí thành và tình cảm tha thiết. Tình cảm ở đây là cảm xúc của tình yêu thương, lòng bi mẫn thực sự, không chỉ là trì ra miệng.

 

Sau đó, khi kết thúc chúng ta sẽ hòa tan Đức Quan Âm trước mặt vào nơi thân tâm mình và tin rằng Đức Quan Âm bên ngoài hay Đức Pháp Vương không là gì khác mà chính là tự tính tâm bởi vì bất cứ hình ảnh nào chúng ta phóng chiếu đều không ngoài tự tâm.

 

 

Toàn bộ tiến trình mà chúng ta vừa nghe tạm gọi là sự hiển bày toàn bộ phương tiện, cách thức và phẩm chất tâm của chúng ta. Đơn giản là thế, không có Đức Quan Âm bên ngoài nào khác ngoài tự tâm mình. Nếu tin được như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu mọi tâm nguyện thế gian, tiêu trừ được tất cả chướng ngại.

 

Xin chúc nguyện năng lực từ bi và ân đức gia trì của Đức Quan Âm bất khả phân với Đức Pháp Vương sẽ giúp chúng ta tinh tiến thành tựu trên con đường tu tập, trưởng dưỡng Bồ đề tâm lợi ích hết thảy hữu tình, hướng tới giác ngộ tuyệt đối!

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,260,434
Số người trực tuyến: