Nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ chúng ta và sự gia trì từ Tam Bộ Trường Thọ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ chúng ta và sự gia trì từ Tam Bộ Trường Thọ

1719
14/02/2019 - 13:00

(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017)

Đức Phật Trường Thọ là vị Phật thứ ba trong Tam Bộ Trường Thọ. Thứ nhất là Bạch Độ Mẫu, thứ hai là Tôn Thắng Độ Mẫu và thứ ba là Đức Phật Trường Thọ. Đức Phật Trường Thọ là Báo Thân của đức Phật A Di Đà, nhưng trong Tam Bộ Trường Thọ thì đức Phật Trường Thọ thuộc về Pháp thân, đức Phật Tôn Thắng Độ Mẫu thuộc về Báo Thân, và đức Bạch Độ Mẫu thuộc về Hóa thân. Đức Phật Trường Thọ ban năng lượng gia trì giúp cho chúng ta sống thọ, sống lâu nhưng luôn minh mẫn sáng suốt, có trí tuệ hướng mọi việc làm mang lợi ích đúng đắn cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Ngài ban gia trì về “trí tuệ trường thọ”.

Những hành động bất thiện làm cho cuộc đời bị ngắn lại

Trong cuộc sống của chúng ta, trí tuệ có vai trò vô cùng quan trọng bởi nếu không có trí tuệ, chúng ta sống vô minh, sẽ định hướng cuộc đời mình lệch lạc, chìm trong sự sát sinh, gây ra những hành động bất thiện như sát sinh trộm cắp, vọng ngữ,… Và chính những hành động bất thiện ấy sẽ làm cho cuộc đời bị ngắn lại, làm cho chúng ta mắc những quả báo bất thiện. Bởi vậy trí tuệ, sự gia trì của đức Phật Trường Thọ cần thiết cho cả các hành động.

Trí tuệ luôn dẫn đầu các hành động. Nếu hành động không có trí tuệ, thiện hạnh không có trí tuệ thì những hành động ấy là những hành động do vô minh dẫn đường, và đem lại kết quả khổ đau. Còn nếu có trí tuệ dẫn đường, hành động ấy trở thành thiện hạnh, đem đến sự an vui hạnh phúc và giải thoát. Chính vì thế, trí tuệ là sự gia trì của Đức Phật Trường Thọ, nâng đỡ sự gia trì của Đức Phật Tôn Thắng Độ Mẫu và Bạch Độ Mẫu. Ngay cả khi trong cuộc sống nếu gặp chướng ngại về sức khỏe, tuổi thọ, chúng ta cũng cần có trí tuệ mới có những định hướng đúng đắn từ đó khiển trừ được tất cả những chướng ngại này. Bởi vậy trí tuệ là nền tảng cần thiết, mỗi chúng ta cần tu tập để đón nhận năng lượng trí tuệ, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hơn và có giá trị hơn. Trong Tam Bộ Trường Thọ chúng ta cần sự gia trì của đức Phật Trường Thọ để ngài ban cho chúng ta năng lượng của trí tuệ, đức Tôn Thắng Độ Mẫu ban năng lượng để khiển trừ chướng ngại, đức Bạch Độ Mẫu ban năng lượng để có thể có những thiện hạnh, cả ba hòa quyện làm một sẽ giúp chúng ta có sức mạnh làm cuộc đời có ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn và thiện hạnh hơn.

Thực hành quan trọng nhất là sự chuyển hóa thành hành động trong cuộc sống

Trong ba khía cạnh của Tam Bộ Trường Thọ, chúng ta không chỉ thọ nhận quán đỉnh, tu tập quán tưởng, trì niệm chân ngôn của các Ngài. Đó chưa đủ gọi là thực hành, mà sự thực hành quan trọng nhất là chúng ta phải đưa vào trong đời sống, thực sự chuyển hóa thành hành động. Ví dụ như khi chúng ta được thọ nhận quán đỉnh từ Đức Bạch Độ Mẫu, chúng ta không chỉ tu tập quán tưởng, trì niệm về Ngài mà cần thực hành trong đời sống, trở thành người năng động trong các thiện hạnh như từ thiện, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống chúng sinh, và mọi hành động khác để làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta không nên lười biếng, trì trệ và sống ích kỷ cho riêng mình, mà phải tận dụng từng giây phút của kiếp người, không để lãng phí. Luôn luôn thực hiện những hành động thiện hạnh với mục đích lợi ích cho cuộc đời, lợi ích cho chúng sinh; đó chính là chúng ta đang tu tập với định hướng từ sự gia trì của Đức Bạch Độ Mẫu.

Tại Pháp hội Cầu an Đại bi Quan Âm 2019, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ truyền trao Quán đỉnh và hướng dẫn tu tập cộng đồng các Pháp tu Phật Bản tôn thù thắng ban gia trì cát tường, giúp cầu an, tức tai tăng ích và khiển trừ chướng ngại:

Tam Bộ Phật Trường Thọ: Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu, Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Bạch Độ Quan Âm Phật Mẫu;

Tam Bộ Hộ thân: Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Viên Mãn Trí tuệ Văn Thù, Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ;

Liên Hoa Bộ Phật: A Di Đà, Quan Âm Tứ Thủ, Liên Hoa Sinh;

Đức Hoàng Tài Bảo Thiên

Bảy vị Phật Dược Sư

 

  

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,177,503
Số người trực tuyến: