Đức Phật nói gì trong bài thuyết pháp đầu tiên? | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Phật nói gì trong bài thuyết pháp đầu tiên?

1206
09/06/2017 - 09:24
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Pháp Vũ Rồng Thiêng 2017 - Tịnh thất Tây Thiên, Vĩnh Phúc)

 

 

Khi Đức Phật chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên tại Vườn Nai, Ngài đã giảng bài Kinh ‘Tứ Diệu Đế’. Trong bài Kinh này, đầu tiên Ngài nói về bản chất đau khổ của luân hồi, đó là “Khổ đế”. Đức Phật đã thành tựu giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, khi đó Ngài có trí tuệ thấu đạt toàn bộ nỗi khổ trong luân hồi sinh tử, và thấy rằng đây là một thông điệp cấp bách cần chia sẻ với chúng sinh, vì thế ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên Ngài đã nói về khổ đau, dạy cho chúng sinh hiểu được bản chất khổ đau của luân hồi.

 

 

Chúng ta cần biết rằng việc đọc tụng, đỉnh lễ Kinh điển là chưa đủ mà cần phải hiểu rằng ngoài việc tụng niệm, hàng ngày còn phải ứng dụng vào cuộc sống để phát triển trí tuệ giải thoát. Pháp bảo rất tôn quý, Pháp bảo cần phải được thực hành sống động, Pháp bảo không phải là những cuốn Kinh được thờ phụng thầm lặng. Thực hành Pháp bảo là ứng dụng vào cuộc sống, việc trì tụng, tụng đọc Kinh điển, Nghi quỹ là tốt nhưng cần phải thực hành, ứng dụng sống động trong đời sống hàng ngày để chuyển hoá chính mình, tích luỹ công đức, trí tuệ nhờ đó cắt đứt nhân luân hồi sinh tử.

 

 

Đức Phật Thích Ca là một bậc Thầy giác ngộ vĩ đại. Khi chúng ta quy y Ngài, nghĩa là chúng ta dựa vào trí tuệ giác ngộ nơi Ngài. Nhờ thực hành Pháp bảo chúng ta có thể đạt giác ngộ, hướng mọi thiện hạnh của mình đến giác ngộ, bởi thế nếu làm một Phật tử chân chính thì mọi tâm nguyện của chúng ta cần hướng về giác ngộ. Chúng ta lễ lạy, tụng đọc Nghi quỹ, phóng sinh, xây tháp, dựng chùa… thì cần hồi hướng việc đạt giác ngộ cho bản thân cũng như tất cả chúng sinh.

 

 

Tôi đã nói về ý nghĩa của việc quy y, nghiêm trì giới luật, và sau khi chúng ta đã thực hành phần căn bản của giới luật thì cần tu tập để phát triển Bồ Đề Tâm. Đó là bước kế tiếp ngay sau khi thực hành Quy y. Căn bản của Quy y là sự xả ly, xả ly gồm có ba khía cạnh: xả ly bên ngoài, bên trong và bí mật.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,247,004
Số người trực tuyến: