Pháp tu mở đầu Ngondro - nền tảng để thành tựu Phật quả | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pháp tu mở đầu Ngondro - nền tảng để thành tựu Phật quả

2143
23/06/2017 - 09:15
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Pháp Vũ Rồng Thiêng 2017 - Tịnh thất Tây Thiên, Vĩnh Phúc)

 

Rất nhiều người chúng ta biết rằng pháp tu Ngondro là của Kim Cương thừa, nhưng thực ra nó bao gồm cả tam thừa Phật giáo là Nguyên thuỷ Phật giáo, Đại thừa Phật giáo và Kim Cương thừa Phật giáo.

 

 

Pháp tu mở đầu Ngondro là pháp tu vô cùng cần thiết và quan trọng, nếu không tu tập Ngondro chúng ta không thể hoàn thiện bất cứ một pháp tu nào. Mười 10 phương chư Phật, chư Bồ tát, các vị hành giả yogi, yogini đều nương tựa vào nền tảng của pháp tu Ngondro, nhờ vậy mà các Ngài mới có thể thành tựu pháp tu khác.

 

 

Danh từ Ngondro có thể thông thường ít được sử dụng nhưng thực chất phương pháp của Ngondro vẫn được sử dụng trong các thừa của Phật giáo. Mười phương ba đời chư Phật đều thực hành pháp tu mở đầu này để có thể thành tựu Phật quả. Trong pháp tu mở đầu này thì phần Nguyên thuỷ Phật giáo là phần chúng ta trì giới, nghiêm trì giới luật, thân trì giới, khẩu trì giới. Nhờ việc trì giới, chúng ta bảo vệ mình không bị đoạ xuống 3 đường ác, không bị trôi lăn luân hồi sinh tử. Bởi vậy, giới luật là nền tảng căn bản đầu tiên để bảo vệ mình không bị đoạ lạc.

 

 

Bước thứ hai là Bồ Đề Tâm, giúp chúng ta phát triển tình yêu thương, trí tuệ. Nếu chúng ta không phát triển từ bi, trí tuệ thì không thể trọn thành Phật quả. Bởi vậy phương pháp tu tập về Bồ Đề Tâm là cách thức mở rộng lòng mình ra, ban trải tình yêu thương và sự hiểu biết. Mười phương chư Phật, chư Bồ tát, hành giả yogi, yogini, các Ngài đều thực hành phát triển Bồ Đề Tâm để thành tựu Phật quả.

 

 

Sau đó chúng ta bước vào tu tập Kim Cương thừa. Kim Cương thừa là phương pháp tích cực và nhanh chóng giúp chúng ta tịnh hoá tâm mình. Tâm chúng ta rất nhiều ô nhiễm bởi tham lam, ghanh ghét, tức giận, hận thù… tất cả những tư tưởng ô nhiễm này trùm lấp chúng ta. Nếu chúng ta không tịnh hoá tâm mình thì không thể nào tu tập thành tựu Phật quả. Bởi vậy phương pháp tu tập của Kim Cương thừa giúp chúng ta tịnh hoá tâm mình, thoát khỏi sự chi phối của các xúc tình tiêu cực, sau đó mới nhận ra bản chất của tâm. Bởi vậy nếu chúng ta không tu tập có thứ lớp từ thân, khẩu, ý và tịnh hoá tâm thì không có cách nào có thể đạt đến chứng ngộ Phật quả.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,218,763
Số người trực tuyến: