Những Hình Ảnh Về Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Drukpa Thuksey Rinpoche tại Chùa Phù Nghì - Sơn Môn Tịnh Thất Tây Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những Hình Ảnh Về Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Drukpa Thuksey Rinpoche tại Chùa Phù Nghì - Sơn Môn Tịnh Thất Tây Thiên

77
19/03/2024 - 20:42
Drukpa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh về Lễ Mừng Sinh Nhật Đức H.E Drukpa Thuksey Rinpoche tại Chùa Phù Nghì - Sơn Môn Tịnh Thất Tây Thiên.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,393
Số người trực tuyến: