Tin mới nhất | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin mới nhất

Tin tức cập nhật mỗi ngày
7
(Ảnh: Pháp Vương Gyalwang Drukpa (người đứng bên trái) thả bóng bay kêu gọi Bảo vệ Môi trường để bắt đầu cho chuyến...
47
  Ngày 29 tháng 4 năm 2008 Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con...
13
Từ thủ đô Hà Nội đến được thành phố Mexico phải mất gần 26 giờ đồng hồ. Quả là một cuộc hành trình dài! Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian vừa qua...
4
  Ngày 3/1/2009 Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con xin chắp tay...
10
Tôi hy vọng là các bạn không mệt mỏi vì phải đọc quá nhiều tin tức sự kiện được cập nhật trên trang web này. Đôi khi tôi rất có cảm hứng viết lách...
61
  Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con xin chắp tay nguyện cầu bậc...
5
Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy...
8
16/6/2008 Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con xin chắp tay nguyện cầu...
24
  Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con xin chắp tay nguyện cầu bậc...
166
Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy...
6
Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy...
0
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2009 Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ. Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui. Con...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,992,388
Số người trực tuyến: