Tin mới nhất | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin mới nhất

Tin tức cập nhật mỗi ngày
6
Các sư ni và một số chư tăng tội nghiệp của tôi đã phải nỗ lực làm việc để sửa chữa các đường dây bị cháy và một số...
15
Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh khai thị Hội đồng ADC lần thứ I đã...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,201,925
Số người trực tuyến: