Bậc Thầy theo các Truyền thống Phật giáo | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bậc Thầy theo các Truyền thống Phật giáo

363
30/01/2018 - 08:00
Thượng sư là những chiếc bình quan trọng chứa đựng nước cam lồ gia trì mà bạn đón nhận, cho nên bổn phận của người đệ tử là cần kiểm chứng xem bậc Thầy và truyền thừa của ngài có thật sự thanh tịnh hay không. Bạn mới là người có trách nhiệm đối với chính sự giác ngộ của mình.

Bậc Thầy theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy
Dựa theo động cơ thực hành, giáo pháp của Đạo Phật được chia thành các thừa như Tiểu thừa (gồm Thanh Văn và Duyên Giác), Đại thừa (thực hành Bồ tát đạo) và Kim Cương thừa bí mật. Bậc Thầy trong thực hành Tiểu thừa cần phải giữ giới Biệt giải thoát và các giới nguyện căn bản khác được dạy trong các kinh điển, đã có đủ mười năm từ khi thọ Cụ túc giới và giữ giới nghiêm mật. Nói tóm lại, bậc Thầy đó cần có các phẩm chất đáng kính và thuần thục việc giảng pháp.
 
 
Bậc Thầy theo truyền thống Đại thừa
Phẩm chất quan trọng mà bậc Thầy thực hành truyền thống Đại thừa cần có là động cơ vị tha, tâm từ bi và không bao giờ từ bỏ chúng sinh. Các phẩm chất và khiếm khuyết được đánh giá theo mức độ vị kỷ nhiều hay ít. Một bậc Thầy cũng có những phẩm chất và khiếm khuyết nhưng điều đáng quan tâm là mức độ vô ngã vị tha của Ngài. Dù một bậc Thầy có nhiều phẩm chất tốt đẹp đến nhường nào, nhưng nếu vị đó không có lòng vị tha mạnh mẽ thì mọi phẩm chất khác đều trở thành khiếm khuyết. Ngoài hiểu biết về Tam Tạng, nhiều kinh điển còn đề cập đến điều kiện vô ngã của bậc Bồ tát. Chúng ta cũng có thể hiểu được điều này qua nhận thức suy luận. Một bậc Thầy như vậy cần có mười phẩm chất như tránh gây tổn hại, sống an bình, giữ giới và có khả năng làm mọi người an tâm.
 
 
Bậc Thầy theo truyền thống Kim cương thừa
Với nền tảng là các giới Biệt giải thoát, Thượng sư Kim cương thừa cần phải có tình yêu thương và lòng bi mẫn dành cho chúng sinh cũng như các phẩm chất khác đã được trình bày ở trên đối với thực hành theo truyền thống Tiểu thừa và Đại thừa, tuy nhiên các phẩm chất đó cần được thấy rõ hơn. Bên cạnh đó, Thượng sư Kim cương thừa cũng cần có các phẩm chất được đề cập đến trong Bốn thứ lớp Mật thừa và các kinh điển khác. Tâm Thượng sư đã được trưởng dưỡng bằng quán đỉnh và việc truyền trao quán đỉnh cần hoàn hảo. Thượng sư Kim cương thừa cần có tâm chí thành thanh tịnh đối với Thượng sư của Ngài, thấy Thượng sư của Ngài là Phật và giữ giới nguyện Tam muội da giữa Thầy và trò một cách thanh tịnh tuyệt đối trên cả ba phương diện thân, khẩu, tâm. Việc Ngài giảng quan kiến thâm diệu của Đại Thủ Ấn hay Đại Toàn Thiện không chỉ là sự luận giải bằng lời, tựa như âm thanh thác đổ của dòng sông chảy xuống thung lũng, mà phải có nền tảng là sự hiểu biết và chứng ngộ thực sự bằng trải nghiệm. Cần kiểm chứng xem Thượng sư có sẵn lòng giảng pháp cho bất kỳ ai thỉnh cầu Ngài mà không phân biệt dựa vào tài sản, lời nói hoa mỹ hay hành vi của đệ tử hay không (vì Ngài xuất phát từ tình yêu thương và lòng bi mẫn). Điều quan trọng là cần kiểm chứng xem bậc Thầy có tấm lòng vị tha đến mức nào.

 
 
Đệ tử cũng cần kiểm chứng giới nguyện Tam muội da giữa bậc Thầy và Thượng sư của Ngài để xem giới nguyện Tam muội da đó có thanh tịnh hay không. Nhiều bậc Thầy trong quá khứ từng dạy rằng nếu đệ tử phạm hay bể giới nguyện Tam muội da trong truyền thừa của Thượng sư, thì dù có cố gắng đến đâu đi nữa trong thực hành tình yêu thương và lòng bi mẫn - Giai đoạn Phát triển và Giai đoạn Thành tựu, quan kiến Đại Toàn Thiện hay thiền Đại Thủ Ấn, hoặc lý Trung đạo thâm diệu - đệ tử đó cũng không thể đạt thêm bất kỳ thành tựu nào trên con đường tu tập tâm linh. 
Vì Thượng sư là những chiếc bình quan trọng chứa đựng nước cam lồ gia trì mà bạn đón nhận, cho nên bổn phận của người đệ tử là cần kiểm chứng xem bậc Thầy và truyền thừa của ngài có thật sự thanh tịnh hay không. Rốt cuộc, bạn mới là người có trách nhiệm đối với chính sự giác ngộ của mình. 

 
(Trích từ ấn phẩm Tự truyện Pháp ký, tác giả Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa,
Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành 2017)
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,107,379
Số người trực tuyến: