Đức Pháp Vương chia sẻ những trải nghiệm về Thượng sư | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương chia sẻ những trải nghiệm về Thượng sư

297
17/07/2019 - 08:01
Trong đời, tôi đã nỗ lực làm những việc tốt, xả bỏ lỗi lầm, trau dồi phẩm hạnh. Khi tự hỏi điều ý nghĩa nhất tôi từng làm để lợi ích cho bản thân và chúng sinh đời này và đời sau là gì, tôi tự thấy đó là việc có đủ nhân duyên và nắm bắt cơ hội được theo học các bậc Thượng sư.
 

Hóa thân Phật trong hình tướng con người

Các Ngài là Hóa thân Phật trong hình tướng loài người để chỉ bày cho chúng ta ý nghĩa tinh túy của sự xả bỏ và chấp nhận, của sự thực hành Văn, Tư, Tu. Khi nghĩ về điều này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm thấy trong tâm ngập tràn cảm xúc chí thành, song thường không chia sẻ với người khác bởi tôi nghĩ họ khó hiểu được cảm giác ấy. Trước khi nói bất cứ điều gì với ai, tôi đều suy nghĩ thật cẩn trọng. Thật khó có thể gọi tên hay diễn tả những cảm xúc dâng tràn trong tôi mỗi khi thoáng khởi niệm nghĩ về những phẩm hạnh thân, khẩu, ý của các bậc Thượng sư giác ngộ.
 


Giáo pháp tâm linh

Giống như câu ngạn ngữ: “Một người câm ăn đường thốt nốt”, trải nghiệm này thật khó dùng lời diễn tả bằng lời. Tâm chí thành và chí tín mà chúng ta vẫn thường nhắc có thể được chia thành nhiều cấp độ. Nếu xếp theo độ mãnh liệt, tâm chí thành có thể được chia thành 3 cấp: tâm chí thành thấu tới thịt da, tâm chí thành thấu tận xương và tâm chí thành thấu tủy. Những thuật ngữ này chỉ rõ cảm nhận khác nhau của từng cấp độ cảm xúc chí thành. Mọi trải nghiệm về Thượng sư và Giáo pháp tâm linh đều không nằm ngoài mục đích nhắc nhở bạn về vô thường, về bản chất vô ngã của vạn pháp, và giúp bạn nhận ra khi đối diện với mọi thảm họa của đất, nước, gió, lửa hay tứ đại phân ly, tất cả đều không có gì ngoài đau khổ. Xa hơn nữa, các trải nghiệm đó sẽ khơi dậy trong tâm những hồi ức về giáo pháp từ bi, Đại Thủ Ấn, Đại Toàn Thiện, về trí tuệ và tính không mà Thượng sư đã nhiều lần khai thị. Đó là những phương tiện nhằm đoạn trừ mọi khổ đau về thể xác và tinh thần cho hết thảy hữu tình.
 
Tóm lại, mọi trải nghiệm đều nhằm mục đích nhắc bạn thực hành tình yêu thương, lòng từ bi và trưởng dưỡng Bồ đề tâm. Nếu trải nghiệm không có tác dụng chuyển hóa sự thực hành thì việc bàn luận về Thượng sư này hay Thượng sư kia, treo ảnh các Ngài trong xe, trưng bày ảnh các Ngài trong cửa hàng hoặc trong nhà, chiêm bái ảnh các Ngài... xét về thực chất sẽ chẳng mang lại lợi ích gì.
 
 
Kinh điển đã dạy khi nhắc tới hồng danh các bậc Thượng sư, bạn luôn cần thêm các tôn xưng kính ngữ ở trước. Việc lạm dụng tên và ảnh của bậc Thượng sư Kim cương thừa trước đại chúng vì mục đích cá nhân hoặc chỉ để diễn thuyết suông cũng bị coi là việc làm bất kính và không hợp pháp. Như tôi đã chia sẻ, từ nhiều góc độ tôi luôn thấy điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình chính là nhân duyên được kết nối và học theo chư Thượng sư giác ngộ.

(Trích từ ấn phẩm Tự truyện Pháp ký, tác giả Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,107,437
Số người trực tuyến: