Bạn đã mở đúng cánh cửa vào con đường thực hành Phật pháp chân chính? | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bạn đã mở đúng cánh cửa vào con đường thực hành Phật pháp chân chính?

723
03/11/2018 - 06:08
Tất cả các pháp quán tưởng, trì tụng chân ngôn đều là phương tiện thiện xảo giúp chúng ta siêu việt tâm nhị nguyên, để nhận ra bản chất chân thật của cuộc sống bên ngoài, bên trong và bí mật. 
                                                                        ~ Đức Pháp Vương khai thị giáo pháp tại Drukpa Polouray - Paris (CH Pháp)

Khi chứng ngộ được chân lý tối thượng này, bạn sẽ không cần thực hành thêm pháp tu nào khác. Đôi khi, người ta có những quan kiến sai lệch về chư Phật và Bồ Tát, như họ cảm thấy tôn kính Đức Phật A Di Đà hay cho rằng không thể kết nối với Đức Phật A Súc Bệ, hoặc chỉ tôn kính Đức Quan Âm Bồ tát chứ không phải Đức Văn Thù. Nhưng họ lại không thể giải đáp lý do gì khiến họ có thành kiến như vậy. Chính bản ngã và sự vô minh sâu dày đã dẫn đến những hiểu biết sai lầm về Phật pháp.
 
 
Tâm chí thành là nền tảng thành tựu
Ngay cả khi các bạn phát khởi niềm cảm hứng mạnh mẽ hướng tới một vị Phật Bản tôn: “Ôi, tôi chỉ duy nhất tôn kính Đức Phật A Di Đà, chứ không phải tất cả chư Phật”, thì cánh cửa đi vào con đường thực hành Phật pháp chân chính vẫn chưa thực sự được khai mở. Tương tự, có người nói rằng “tôi rất tôn kính Đức Quan Thế Âm Bồ tát và chân ngôn Lục Tự Đại Minh “Om mani padme hum” của Ngài, vì giai điệu thật du dương”. Nhưng nếu chỉ khởi tâm yêu thích thôi chưa đủ, chúng ta cần có tâm chí thành mạnh mẽ làm nền tảng để thành tựu pháp tu viên mãn.
Tất nhiên, không có gì sai nếu bạn cảm thấy thích nghe chân ngôn của Ngài. Nhưng nếu thiếu tâm chí thành, các bạn sẽ không thể đón nhận được nguồn năng lượng vi diệu của chân ngôn.
 
Bồ Tát Quan Âm là hiện thân của Tự tính Phật quang minh và thanh tịnh trong mỗi chúng ta. Để thành tựu pháp tu của Ngài, nhận ra được tâm tịnh quang, bất nhị, chúng ta cần phải thực hành trì tụng chân ngôn Lục tự đại minh. Trì chân ngôn là một phương tiện thù thắng để giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, chỉ khởi tâm yêu thích thôi chưa đủ, chúng ta cần có hiểu biết về Phật Bản Tôn, công đức và hạnh nguyện của Ngài, từ đó phát triển niềm tin và tâm chí thành mạnh mẽ làm nền tảng thực hành tu tập Bản Tôn – Chân ngôn – Trí tuệ.
 
 
Pháp tu của Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Việc thực hành pháp tu sẽ trở nên vô nghĩa và không lợi ích nếu bạn không có tín tâm và không có trí tuệ hiểu biết về tự tính Di Đà, về phẩm chất cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc, 48 lời nguyện cũng như công hạnh của Đức Phật Di Đà .
Chúng ta cần biết trân trọng và tinh tấn thực hành giáo pháp của chư Phật và Bồ tát, cho dù các Ngài có mang danh hiệu gì và thị hiện trong hình tướng nào. Chúng ta cần thực hành các pháp tu để tịnh hóa chướng ngại, vô minh và phiền não để nhận ra được bản chất tối thượng bên ngoài, bên trong và bí mật của cuộc sống.
 
 
Thực hành miên mật các pháp tu
Có rất nhiều bậc Thượng sư thành tựu đại giác ngộ. Một hóa thân đời trước của Thầy tôi đã đạt được giác ngộ toàn hảo. Tuy nhiên, trường hợp của Ngài khá đặc biệt. Khi ai đó cung thỉnh Ngài đến một địa phương, hay một quốc gia để cử hành các khóa lễ tâm linh, Ngài thường đến chào hỏi mọi người rồi trải giường ra nằm ngủ. Ngài yêu cầu tất cả mọi người tự cử hành các nghi thức của khóa lễ. Sau khi khóa lễ viên mãn, Ngài mới ngồi dậy và cảm niệm công đức của mọi người.
Bản thân Ngài chưa bao giờ trực tiếp đứng ra cử hành khóa lễ. Nhưng bao giờ khóa lễ cũng viên mãn tâm nguyện của tất cả mọi người. Nếu họ cầu nguyện để có quyền lực, chắc chắn họ sẽ được quyền lực, thậm chí họ còn nhận được nhiều hơn cả những gì họ cầu nguyện. Bất cứ ai thỉnh cầu lên Ngài, Ngài đều hoan hỷ và từ bi chấp nhận. Tuy Ngài không trực tiếp cử hành khóa lễ nhưng bao giờ khóa lễ cũng có những dấu hiệu cát tường, thành tựu. Đây là một ví dụ minh chứng rằng nếu đạt được giác ngộ, các bạn không cần phải thực hành bất cứ pháp tu nào hay cử hành bất kỳ khóa lễ nào.

Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến khi thành tựu giác ngộ, các bạn vẫn phải nỗ lực thực hành miên mật các pháp tu, vì đó là tinh túy của giáo pháp và phương tiện thiện xảo không thể nghĩ bàn./.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,102,624
Số người trực tuyến: