Trải nghiệm tần sóng vi tế của sự tỉnh thức qua bài thiền âm thanh chân ngôn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trải nghiệm tần sóng vi tế của sự tỉnh thức qua bài thiền âm thanh chân ngôn

3188
03/06/2021 - 17:29
Chân ngôn bí mật và linh thiêng diễn đạt những âm thanh và tinh túy năng lượng cơ bản để mang lại sự hài hòa của những yếu tố giữa thân và tâm.Trì tụng một chân ngôn, thiền định về âm thanh chân ngôn đem lại năng lượng chữa lành kỳ lạ và giúp chúng ta đạt được sự cân bằng giữa thân và tinh thần, giống như thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể thì chân ngôn có năng lực chữa lành thân tâm cho mỗi chúng ta.
 

1. Năng lượng chữa lành

Theo cách này, chân ngôn chính là sự hỗ trợ tinh thần đầy năng lực, nó không chỉ là những âm thanh theo những quy ước mà là sự cộng hưởng những năng lượng nguyên sơ vi tế đã sẵn có trong mỗi người. Khi trì tụng chân ngôn sóng âm ba được cộng hưởng phát ra những năng lượng chữa lành nhẹ nhàng khắp thân tâm chúng ta. Diễn đạt dưới góc độ tâm linh, chân ngôn là phương tiện  giao tiếp, kết nối của Bản Tôn, chư Phật và Bồ Tát với chúng sinh để có thể đem lại sự tịnh hóa nghiệp chướng và chứng ngộ cho hết thảy hữu tình.
 
 
Chân ngôn Đức Phật Quan Âm Lục Độ Mẫu Tara 
 
Sóng năng lượng gia trì chân ngôn Đại bi của tình yêu thương là sức mạnh lan toả tần sóng toàn thân. Tần sóng năng lượng chứa đựng yếu tố năm đại: - Trọng lượng, sự chắc chắn, sức mạnh của Địa đại; - Hơi ẩm và tràn đầy của Thủy đại, - Hơi nóng và sức mạnh của Hỏa đại, - Sự nhẹ nhàng và di chuyển của Phong đại - Sự rộng mở vô hạn của Không đại Khi thiền định về sóng năng lượng gia trì của tình yêu thương, chúng ta chuyển hóa sức mạnh năng lượng an tịnh thành năng lượng tích cực, tịnh hóa, chữa lành, đánh thức thân tâm.
 

2. Năng lượng gia trì của tình yêu thương.

Đầu tiên, hãy quán tưởng thân bạn đang thở ra từ bụng (luân xa rốn), di chuyển lên các hệ thống hô hấp. Hãy hít thở sâu và tập trung tâm bạn vào sự di chuyển của hơi thở cùng làn sóng chân ngôn của tình yêu thương. Nếu tâm bạn đang lang thang, hãy quay lại với cảm nhận thở ra này. Sau đó, hãy tưởng tượng rằng tất cả phân tử, tế bào của ánh sáng vô hạn từ thân tràn đầy năng lượng gia trì của tình yêu thương.
 
 
Khi thở ra, hãy quán tưởng và cảm nhận mỗi phân tử vô hạn của hóa thân Phật đang gửi đi tần sóng ấm áp hỷ lạc, lòng đại bi vô bờ đến tất cả chúng sinh như một sự cúng dường với lòng trân trọng và tình yêu thương. Khi hít vào, hãy quán tưởng và cảm nhận mỗi nguyên tử vô hạn từ ánh sáng của thân bạn đang đón nhận tần sóng ấm áp của tình yêu thương từ mọi người với lòng thành kính. Hãy cảm nhận tất cả tĩnh mạch và động mạch rộng mở; năng lượng gia trì đang chảy qua tĩnh mạch và động mạch của cơ thể. Mỗi nguyên tử của thân đang hoạt động, phối hợp với nhau nhịp nhàng, tràn đầy năng lượng gia trì rộng mở, hỷ lạc, quang minh, vô biên và tình yêu thương vô điều kiện của Đức Phật Quan Âm.
 

3. Trải nghiệm

Cuối cùng, hãy trải nghiệm tần sóng vi tế của sự tỉnh thức, sự hợp nhất của tâm và thân, tần sóng của tình yêu thương và hành động. Nếu cảm thấy áp lực của thân và tâm khi thực hành thiền định, hãy giải phóng mọi căng thẳng này bằng cách nhớ lại những phẩm chất của Thân thiền định, được tạo nên từ ánh sáng và sự rộng mở của tình yêu thương vô điều kiện. Mọi sự chuyển động đều là âm thanh. Khi bạn thiền định về âm thanh của sự gia trì hay tần sóng năng lượng của tình yêu thương thì tần sóng năng lượng này ngày càng trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Hãy tinh tấn trì tụng chân ngôn của bất kỳ vị Phật Bản tôn nào mà bạn cảm nhận có sự kết nối mạnh mẽ.

Lắng nghe chân ngôn do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trì tụng
http://www.drukpavietnam.org/tri-tung-chan-ngon-0
 
File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,497,888
Số người trực tuyến: