500 kiếp không có tay vì khích lệ người khác uống rượu | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

500 kiếp không có tay vì khích lệ người khác uống rượu

734
26/01/2022 - 14:22

Đức Phật dạy tất cả những thứ có chất men làm say hay đầu độc con người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành mà cũng không được ép nài, khuyến khích người khác uống. Nếu bạn cố ý uống rượu thì thường tạo tác vô lượng tội lỗi.

Có người đặt ra câu hỏi tại sao rượu được chế tạo bằng những loại cao lương, gạo hoặc trái cây, tại sao Đức Phật lại cấm không cho uống? Nguyên nhân chính là khi chúng ta uống rượu vào làm cho tâm tính mê loạn, mất hết lý trí và tạo tác các bất thiện nghiệp. Đức Phật chế giới cấm uống rượu vì muốn bảo toàn hạt giống trí tuệ và ngăn ngừa nguyên nhân sinh ra tội lỗi. Bản thân rượu không phải là một tội như sát sinh, trộm cướp, tà dâm nhưng nó có thể tạo nhân cho những tội lỗi kia sinh ra. Khi đã uống rượu vào say sưa thì tội nào cũng có thể phạm được.

Trong một số kinh điển Đức Phật có nói về quả báo của việc uống rượu như sau:

- Kinh Phạm Võng: “Khích lệ người khác uống rượu bị quả báo 500 kiếp không có tay”. “Không tay” ở đây không chỉ có nghĩa là sinh làm người không có tay, mà còn là khi bỏ thân này, bị đọa vào trong loài súc sinh, làm những loài vật không tay như côn trùng, đỉa, giun, lươn, lịch... là những loài thuộc về loại chúng sinh không có tay.

- Kinh Chính Pháp Thiện Xứ: “Người nào đem rượu cho chúng tăng trong pháp hội uống, hoặc cho người thọ giả uống, cho người tâm đã được tịch tịnh uống, cho người đắc thiền định uống khiến tâm chí của các vị ấy mê loạn thì tội lỗi ấy rất lớn, tương lai sẽ bị đọa vào địa ngục Khiếu Oán”.

Hậu quả của việc uống rượu là sau khi chết đọa vào địa ngục

- Đại Trí Độ Luận đã thuyết minh: “Uống rượu sinh ra 36 thứ tội lỗi, nên gọi là vô lượng tội lỗi”. Ngoài ra, các kinh khác như kinh Phân Biệt Thiện Ác Sơ Khởi, kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng, cũng đều nói uống rượu sinh ra 36 thứ tội lỗi. Kinh Phân Biệt Thiện Ác Sơ Khởi nói: “Đức Phật dạy người sinh trên thế gian này đa số đều thích uống rượu cho say. Khi đã say rồi thì dễ sinh 36 thứ tội lỗi”.

- Kinh Quỷ Vấn Mục Liên: “Một hôm tôn giả Mục Liên du hành trong cảnh giới ngạ quỷ. Có một con quỷ thấy Tôn Giả đến nên thỉnh vấn rằng: “Kính bạch Tôn Giả! Một đời của con từ sinh đến nay, tâm tính ngu si đần độn không biết gì, chẳng biết do tội nghiệp chi mà mà chiêu cảm khổ báo ấy?”.

Tôn Giả đáp rằng: “Đấy chính là do trong lúc làm người ở thời quá khứ, người thường đem rượu cho người uống, lại cưỡng ép, khuyên người khác uống rượu, muốn cho người say sưa, mê loạn để tự lấy làm thú vui. Khổ báo ngu si, đần độn này chỉ mới là hoa báo, quả báo sau khi bỏ thân quỷ này phải đọa vào địa ngục”.

- Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ 34): Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm:

(1) Tài sản hiện tại bị tổn thất, (2) đấu tranh tăng trưởng, (3) bệnh tật dễ xâm nhập, (4) thương tổn danh dự, (5) để lộ âm tàng, và (6) trí lực tổn hại. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy.

- Kinh Vipaka (Tăng chi 8.40): Này các Tỳ kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sinh, đưa đến cõi ngã quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn.

- Kinh Vera (Tăng chi 10.92): Này Gia chủ, đắm say trong rượu men, rượu nấu; do duyên đắm say trong rượu men, rượu nấu, tạo ra sợ hãi hận thù  ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến cảm thọ khổ ưu về tâm.

Người từ bỏ đắm say trong rượu men, rượu nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận ngay hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, không khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này được lắng dịu.

(Nguồn: www.daibaothapmandalataythien.org)

 
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,505
Số người trực tuyến: