Tại sao công đức tích lũy tăng trưởng hàng trăm triệu lần trong 15 ngày đầu năm? | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tại sao công đức tích lũy tăng trưởng hàng trăm triệu lần trong 15 ngày đầu năm?

1629
07/03/2023 - 07:56

Trong kinh Phật có ghi chép rất nhiều về những ngày cát tường của Phật, Bồ tát, ngày thánh nhật hàng tháng… Tu hành Phật pháp, bố thí, cúng dàng, làm thiện hạnh trong những ngày đặc biệt này, sẽ nhanh chóng tiến bộ và tích lũy vô lượng công đức.

Tại sao công đức tích lũy trong các ngày vía Phật to lớn hơn? 

Phật là bậc Giác ngộ. Phật tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giữa sự tự giác và hạnh giác tha của Ngài đã viên mãn. Cho nên các Ngài là chỗ nương tựa, che chở cho chúng sinh vượt qua luân hồi khổ đau. 

Còn Bồ tát là bậc có trí tuệ và tình yêu thương hướng về giải thoát giúp đỡ chúng sinh. Các Ngài đã từng phần giác ngộ, có thành tựu các công hạnh cho nên ngày vía của các Bồ tát là rất lợi ích

Đức Phật và các Bồ tát có nguyện lực đem lại lợi ích cho chúng sinh trong đời sống hiện tại cũng như tương lai và sự giải thoát. Cho nên nguyện lực các Ngài phát ra siêu việt chu kỳ vận hành vũ trụ thông thường.

Khi các Ngài phát ra lời thệ nguyện như vậy thì 3 cõi đều hướng lên chư Phật Bồ tát và quy y. Các Ngài đã siêu việt 3 cõi, tức là đã điều phục chuyển hóa 3 cõi ở nơi tâm các Ngài. Nhờ đó khi các Ngài  phát ra bản nguyện thì tam giới (toàn bộ cõi luân hồi) đều chấn động, quy hướng sự giác ngộ và việc này giúp tăng cường năng lượng. Trong thời điểm đó, dù ta chỉ làm một công hạnh nhỏ thôi thì cũng như giọt nước hòa vào đại dương, chỉ một thiện hạnh nhỏ của thân khẩu ý cũng đều mang lại lợi ích, công đức nhân lên gấp bội do tương ứng với các công hạnh giác ngộ của chư Phật. Đó là lý do trong kinh Phật cũng nhấn mạnh vào ngày vía Phật để mọi người có cơ hội tích lũy công đức

Bốn dịp công đức tăng trưởng gấp bội trong một năm là:

  • Ngày 1 đến 15 tháng 1 theo lịch Kim Cương thừa: ngày Đức Phật thị hiện nhiều thần thông; Theo vũ trụ học Kim Cương Thừa, đây là những ngày có năng lượng rất mạnh mẽ nhờ các phẩm chất giác ngộ và công đức, trí tuệ vô song của Đức Phật. 
  • Ngày 15 tháng 4 âm lịch Kim Cương thừa: Ngày Đức Phật đản sinh, đạt giác ngộ, và nhập Niết bàn.
  • Ngày 4 tháng 6 âm lịch Kim Cương thừa: Đức Phật lần đầu chuyển Pháp luân. 
  • Ngày 22 tháng 9 âm lịch Kim Cương thừa: Đức Phật thực sự hạ giới từ cung trời Đao Lợi.

Đặc biệt trong 15 ngày đầu năm theo vũ trụ học Phật giáo là khởi nguồn cho một chu trình mới, đánh dấu một bước ngoặt thay đổi cho sự vận hành của năm tiếp theo. Tất cả các hành động thiện nghiệp và thực hành Phật pháp trong 15 ngày cát tường này công đức tăng trưởng lên hàng trăm triệu lần, giúp chúng ta vượt qua chướng ngại, khổ đau, mang đến đời sống an lạc, sức khỏe, thuận lợi, cát tường. 

(Nhóm DPVN biên soạn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,512
Số người trực tuyến: