Lời khuyên thực hành thiện hạnh, tu tập Phật pháp trong 15 ngày đầu năm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lời khuyên thực hành thiện hạnh, tu tập Phật pháp trong 15 ngày đầu năm

484
20/02/2023 - 20:48

Theo quy luật của nghiệp, nếu chúng ta không làm một hành động nào thì ta sẽ không nhận quả báo đó. Điều này có nghĩa rằng nếu chúng ta không tạo hành động bất thiện thì sẽ không có quả báo xấu trong tương lai. 

Nhưng mặt khác, nếu không tạo thiện nghiệp thì chúng ta không có trải nghiệm tốt lành trong tương lai. Chúng ta mong ước hạnh phúc và thành công nhưng không tạo ra những nguyên nhân chính đáng thì cũng giống như mong có hoa và rau ở trong vườn nhưng không gieo hạt giống, không tưới mầm non, không nhổ cỏ... 

Và năm mới là một thời điểm rất mạnh mẽ để chúng ta tích lũy thiện nghiệp và gia tăng cam kết đối với cả việc thực hành và tu học. Tất cả chúng ta nên tận dụng năng lượng của sự kiện thần diệu này để hỗ trợ trong hành trình tiến tới giác ngộ của bản thân. 

Bởi vậy đây là dịp phúc duyên thù thắng để tích lũy nền tảng công đức bằng cách thực hiện các hành động như:

 - Phóng sinh, ăn chay

- Tu tập Phật pháp, thiền định, phát bồ đề tâm, cầu nguyện, trì tụng chân ngôn, thực hành Nghi quỹ

- Trì giữ Ngũ giới

- Cúng dàng đèn

- Vi nhiễu Bảo tháp và các biểu tượng giác ngộ

- Bố thí, cúng dàng như cứu giúp người, chữa bệnh, phân phát thuốc men, chu cấp đồ ăn, quần áo, hỗ trợ giáo dục hay các hoạt động nhân đạo khác hướng tới những cảnh đời khốn khó.

Tại các tự viện hoặc đạo tràng theo truyền thống Kim Cương thừa thường tổ chức kỷ niệm những ngày cát tường của Đức Phật bằng việc tụng kinh và sau đó cử hành một lễ cúng dường đầy đủ lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Với những lời cầu nguyện hay, lễ cúng dường này tôn kính Đức Phật bằng cách tưởng nhớ đến các phẩm chất siêu việt và công hạnh giác ngộ của Ngài, và thực hành bày tỏ lòng tôn kính, cúng dường công phu và chí thành thỉnh cầu tịnh hóa các ám chướng của bản thân và được đón nhận các gia trì chứng ngộ con đường đạo. 

Tham khảo thêm

Đức Phật từng thị hiện thi triển thần thông để hóa độ chúng sinh trong 15 ngày đầu năm mới

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,457
Số người trực tuyến: