Nhập môn Kim Cương thừa (ngày thứ nhất) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nhập môn Kim Cương thừa (ngày thứ nhất)

1609
20/03/2010 - 00:00

Như đã nói, Pháp tu mở đầu Ngondro bao gồm phần tu Ngondro phổ thông  (“Ngoại Ngondro”) và Phần tu Ngondro đặc biệt (“Nội Ngondro”) với mục đích giúp tâm hành giả hướng về chính Pháp, dọn sạch vườn Tâm đầy bất tịnh nhiễm ô và thiết lập sự kết nối với bậc Thầy giác ngộ của Truyền thừa để có thể tinh tấn trên đạo lộ tâm linh.

Trong buổi Pháp thoại này, Đức Pháp Vương chuyển từ phần giải thích cách quán về bốn đề mục: (i) Thân người khó được, (ii) Vô thường, (iii) Nghiệp và (iv) Luân hồi Đau khổ sang phần thực hành và giảng giải các chủ đề Phật giáo cơ bản như Quy y Tam Bảo, Thượng Sư, Bồ đề tâm và Tâm chí thành. Để giúp hành giả có động cơ và động lực tu tập chân chính, vững bền, Đức Pháp Vương đã từ bi giảng giải kỹ lưỡng về các cách thức phát khởi Tâm chí thành, theo đó tâm chí thành có thể phát khởi qua việc trưởng dưỡng suối nguồn từ bi trí tuệ nơi bên trong mỗi người, hay có thể hình thành từ mong nguyện tha thiết của hành giả muốn tu tập chứng đạt Phật quả. Tâm chí thành cũng có thể được hình thành từ đức tin kiên cố, song đức tin kiên cố này phải phát khởi  dựa trên nền tảng trí tuệ hiểu biết về Đạo Phật hay chân lý vũ trụ  - còn gọi là chính tín-  chứ không phát khởi từ mê tín mù quáng và tà kiến. Như thế, trí tuệ hiểu biết chính là nền tảng cơ bản để trưởng dưỡng Tâm chí thành!

Đức Pháp Vương cũng dùng nhiều dụ để minh họa sự hợp nhất của tinh túy giáo pháp Ba Thừa trong Kim Cương Thừa. Chẳng hạn như, Ngài đã phân tích các đề mục trong nghi quỹ tu trì Kim Cương Tát Đỏa và chỉ ra pháp môn này cũng có các đề mục cơ bản như Quy y, Phát Bồ Đề Tâm, Cúng dường, Hồi hướng… Một cách chung nhất, Quy y biểu trưng cho Thượng tọa Bộ hay Phật giáo nguyên thủy còn Bồ đề tâm biểu trưng cho hạnh nguyện cao đẹp của Phật giáo Đại thừa. Đức Pháp Vương chiết giải kỹ càng ý nghĩa của Bồ Đề Tâm để minh tỏ rằng từ bi và trí tuệ là hai khía cạnh không thể thiếu được của Toàn giác. Ngài cũng chiết giải ý nghĩa Phật hiệu của Đức Kim Cương Tát Đỏa - Vajrasattva.  Đức Kim Cương Tát Đỏa tiêu biểu cho sự thanh tịnh vô nhiễm. Vajra là Kim cương hay đá quý bất hoại, tượng trưng cho sự hiểu biết, trí tuệ Đại thủ ấn; Sattva tượng trưng của chuyển động, hành động hay hạnh từ bi nhập thế cứu độ chúng sinh. Thiền quán Kim Cương Tát Đỏa như vậy là thiền quán về tính không, Đại thủ ấn hay tình thương yêu đối với chúng sinh. Tu tập pháp tu này có thể tiêu trừ tất cả phiền não, ác báo nghiệp chướng và giúp tăng trưởng vô lượng vô biên công đức.

Trong thời đại hiện nay khi chủ nghĩ vật chất dường như đã trở thành động lực chủ yếu chi phối đằng sau mọi sự phát triển bên ngoài của xã hội, Đức Pháp Vương cũng dùng những huấn từ sâu sắc, cảm động để nhắc nhở chúng ta phải luôn biết quân bình giữa nhu cầu hạnh phúc thế gian và nhu cầu trưởng dưỡng trí tuệ tâm linh nhằm đạt được chân hạnh phúc! Ngài tán thán Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những chính sách và biện pháp cần thiết để tăng trưởng kinh tế, xã hội, giúp người dân có cuộc sống no ấm, sung túc, đầy đủ, hạnh phúc, đồng thời cũng tôn trọng nhu cầu tâm linh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi phát triển Đạo Phật và các tôn giáo khác giúp người dân được thuận duyên tu tập phát triển tâm linh.

Trong suốt chuyến đi dài với rất nhiều chương trình Phật sự, quán đỉnh và giảng pháp, những bài giảng pháp của Đức Pháp Vương tại Tây Thiên Vĩnh Phúc là  những bài giảng vô cùng quý giá, mang tính hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ kỹ lưỡng đối với những hành giả sơ cơ. Đức Pháp Vương đã không chỉ đề cập đến Kim Cương thừa mà còn nhấn mạnh nền tảng căn bản quan trọng của sự tu tập là cần phải hài hòa kết hợp cùng lúc tinh túy giáo Pháp của Đức Phật trong ba Thừa. Toàn  hội chúng ai cũng rưng rưng cảm động bởi lời Pháp sâu sắc, mạnh mẽ, giúp thức tỉnh những tâm hồn còn đang mê muội và là chìa khóa mở cánh cửa kho tàng tâm linh rộng lớn dẫn dắt đến giác ngộ.

Trong ngày 19.3, Đức Pháp Vương sẽ tiếp tục giảng về phần tu Nội Ngondro, quán đỉnh Tam Căn Bản tại Tịnh thất Tây Thiên Phù Nghì, trước khi hạ sơn xuống núi vào ngày 20.3 để cử hành pháp hội cộng đồng quán đỉnh Trường Thọ, Lục độ Mẫu Tara, Vũ điệu Kim Cương Thừa triệu thỉnh Bản tôn Hộ pháp cầu nguyện quốc thái dân an tại Thiên Ân Cổ Tự dưới chân núi Tây Thiên.

 

File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,771
Số người trực tuyến: