Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara trong mỗi con người | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara trong mỗi con người

487
22/02/2020 - 13:49

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là hiện thân hợp nhất của đại lạc và tính không. Sự đại hỷ lạc phương tiện thiện xảo và trí tuệ Tính không của tất cả chư Phật đều xuất hiện trong sắc thân của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để truyền cảm hứng cho chúng ta phát triển Bồ Đề Tâm, trưởng dưỡng những công hạnh lợi tha. Nhờ vào hiểu biết các ý nghĩa, biểu tượng và các tính cách của sắc thân của Đức Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara, chúng ta sẽ có niềm tin chí thành và tinh tấn đi theo con đường ngài hướng đạo để tỏa chiếu những phẩm chất, công hạnh, thần lực Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara.

Khi nghĩ về công hạnh của một đức Phật, chúng ta nên tiếp cận  những phẩm hạnh đó như thế nào, nhất là khi không phải ngẫu nhiên mà các Ngài xuất hiện trong  sắc tướng, hình thức và tư thế nhất định? Thậm chí từng Đức Phật đều có cùng các biểu lộ, công hạnh riêng nên các ngài xuất hiện trong các hóa thân khác nhau để nhấn mạnh các tính cách cụ thể khác nhau nhằm phù hợp cho căn cơ chúng sinh khác nhau. Ví dụ: một người họa sỹ hay một nhạc sỹ cần phải có nguồn cảm hứng và cảm xúc bên trong khi anh ta muốn diễn đạt nghệ thuật. Cảm hứng sáng tác của anh ta lại được diễn tả ra bên ngoài qua các công cụ nghệ thuật như các cung bậc âm thanh, giai điệu hay các mảng màu, hình khối được lựa chọn để diễn tả những trạng thái cảm xúc đang trào dâng bên trong mình.

Cũng giống như vậy, đức Phật diễn đạt sự chứng ngộ của mình qua nhiều hình tướng hóa thân bên ngoài khác nhau. Sắc tướng Phật mẫu của Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara biểu trưng cho trí tuệ là nhân tố chính để loại bỏ vô minh. Sự vô minh này đã gây lầm lẫn thực tại và là gốc rễ của sự đau khổ. Người phụ nữ có xu hướng cảm nhận và nhận thức nhanh chóng nhờ vào trực giác và trí tuệ bí mật. Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara biểu trưng cho phẩm hạnh này! Một cách không quản ngại, Ngài có khả năng giúp chúng ta phát triển những phẩm hạnh đó. Do vậy Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara được gọi là mẹ của tất cả chư Phật, vì Ngài biểu trưng cho trí tuệ chứng ngộ thực tại, nên Ngài hiện thân sinh ra để đạt toàn giác, là tâm tự do khỏi vô minh chấp thủ, bản ngã.

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara trong tự thân mỗi người

Có thể nói Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara với từng khía cạnh bên ngoài, bên trong và bí mật có thể giúp bạn dần dần khám phá ra Phật tính sẵn đủ ở bên trong mỗi người. Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bên ngoài có thể là bậc Thượng Sư trong hình tướng người, song hình tướng này có thể rất xa cách bởi sự phân biệt như mình là người Trung Hoa, Thượng Sư lại là người Ấn Độ, rất nhiều khái niệm kiểu như vậy có thể nảy sinh. Cho dù chúng ta đều mang chung hình tướng người, song do khái niệm nhị nguyên nên giữa chúng ta có sự phân biệt.

Rồi Đức Phật Quan Âm Phật Mẫu Tara lịch sử, chúng ta tiến lại gần hơn chút nữa. Còn Phật có thể ở khắp mọi nơi, như vậy chúng ta lại càng tiến đến gần hơn, cho tới cuối cùng, khi Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara trở nên bất khả phân với Thượng Sư, và Thượng Sư hoàn toàn bất khả phân với tự tính tâm của chính chúng ta.

Bởi lẽ xét về tuyệt đối bạn phải nhận ra được rằng Phật ở trong chính mình. Thí dụ một ngày nào đó khi bạn đạt tới thành tựu giác ngộ, chẳng phải có ai đó sẽ đặt thứ gì đó vào bên trong bạn, để rồi khi đó bạn bỗng trở thành Phật. Bạn cần nhận ra tự tính tâm của chính mình để có thể chứng đắc quả vị Phật. Như vậy xét về tuyệt đối, bạn cần phải tìm thấy Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara trong chính mình.

Nói cách khác, "Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bên ngoài" vẫn còn là khái niệm nhị nguyên: Thượng Sư của mình đến từ nơi này, Ngài là bậc Toàn tri, Ngài cao lớn hoặc thấp bé… vô số khái niệm như vậy. Đối với Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bên trong, chúng ta bớt đi những suy nghĩ theo cách này, không cho rằng Ngài đẹp hay không đẹp, ưa nhìn hay khó coi, những điều vô nghĩa như vậy sẽ không phát khởi. Như vậy là khái niệm nhị nguyên đã bớt dần đi.

Vì vậy trong Kim Cương Thừa, chúng ta luôn nhấn mạnh tới việc quán tưởng Thượng sư là Phật, để tâm chúng ta bớt nảy sinh khái niệm. Trong bất cứ pháp thực hành Kim Cương Thừa nào, chúng ta đều quán tưởng bậc Thượng Sư bất  khả phân với Phật, Ngài luôn tan thành ánh sáng và hòa nhập vào trong tâm hành giả. Rồi sau đó chúng ta an trụ trong tự tính tâm. Điều này cũng giúp chúng ta hiểu ra rằng theo tục đế chúng ta có thể nói điều này tốt, điều kia xấu, đây là vui, kia là buồn, nhưng xét theo chân đế, vạn pháp đều là sự tạo tác của tâm, và tự tính chân thật của tâm vốn bản lại vô nhiễm mọi khái niệm nhị nguyên, và trạng thái đó chính là tự tính Tara – hay trong Đại thừa chúng ta gọi là Phật tính.

Tự tính tâm của chúng ta siêu việt mọi khái niệm nhị nguyên, tâm vốn tự nhiên trong sáng và đó chính là Phật tính tối thượng. Để có thể nhận ra được chân lý này, chúng ta cần thực hành hòa tan Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara vào chính bạn, hoặc cũng có thể hòa tan chính mình vào Bản tôn, hai cách lựa chọn này đều đúng Pháp.

(Nhóm DPVN biên soạn)

Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình chuyên tu cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để cầu an và khiển trừ chướng ngại cho năm mới.

Quý vị tải tài liệu và đường link tham dự tại:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,497,894
Số người trực tuyến: