Lời cầu nguyện để tiêu trừ nỗi sợ về bệnh tật | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lời cầu nguyện để tiêu trừ nỗi sợ về bệnh tật

415
12/06/2021 - 06:08

Lời cầu nguyện để tiêu trừ nỗi sợ về bệnh tật

Nguyện bao tật bệnh não phiền

Từ duyên, nghiệp chướng gây nên vô vàn

Ốm đau, các đại khởi nên

Quỷ thần hãm hại không yên hữu tình

Nguyện chẳng bao giờ xuất sinh!

Nguyện trên thế giới, chúng sinh yên lành!

 

Nguyện cho mọi bệnh hiểm nghèo

Là nhân đau khổ mạng treo tử thần

Sát na chia rẽ thân tâm

Tựa đồ tể sắp sát sinh lúc này

Xin đừng xuất hiện, tan ngay!

Bao nhiêu đoản thọ, nợ vay dứt trừ

 

Nguyện cho hết thảy bệnh ma

Truyền nhiễm, cấp tính hay là kinh niên

Nghe tên bệnh đã muộn phiền 

Như nằm trong vuốt Tử thần nguy nan

Xin đừng tổn hại thế gian!

Thôi gây não loạn, bình an cõi trần

 

Tám mươi nghìn lớp quỷ thần,

Ba trăm sáu  loại hại thân bất ngờ

Bệnh tật ám chướng âu lo

Bốn trăm hai bốn loại cho não phiền 

Xin đừng gây hại chúng sinh!

Đừng gieo chết chóc sinh linh điêu tàn

 

Khổ đau tứ đại gây nên

Khiến thân đau đớn, tâm phiền chẳng an

Nguyện cầu hết thảy tiêu tan

Nguyện thân trường thọ, tâm an, sức bền.

 

Nhờ ân Tam Bảo, Thượng sư

Không hành, Hộ pháp, Thần uy hộ trì

Nhân quả, nghiệp chẳng sai chi 

Nương nơi diệu lực tức thì TAN ngay

Nguyện con viên mãn nguyện này!

Công đức hồi hướng nguyện đây tựu thành.

Cùng tham gia Pháp hội online chuyên tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

Pháp tu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một nguồn lực g trì đặc biệt mạnh mẽ. Bậc Giải Thoát Chúng Sinh Lục Độ Phật Mẫu Tara hiện diện nơi thế gian để gia trì trường thọ, cứu giúp khỏi mọi khổ đau, sợ hãi và đảm bảo sự giải thoát, hạnh phúc an lạc cho vô lượng chúng sinh.

Thực hành tu trì trực tuyến đảm bảo tuân thủ đúng quy tắc phòng chống dịch bệnh, đồng thời vẫn giúp các Phật tử có cơ hội thực hành, tích lũy công đức, viên mãn tâm nguyện và hồi hướng cho an lạc, hạnh phúc của chúng sinh.

[ - Bấm vào đây để tham gia Pháp hội online - ] 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,497,937
Số người trực tuyến: