Trí tuệ là tâm điểm giác ngộ và cuộc sống | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trí tuệ là tâm điểm giác ngộ và cuộc sống

1041
25/04/2017 - 10:27

“Chúng ta cần trí tuệ không những cho mục đích giác ngộ, mà còn để sống hòa thuận, hạnh phúc thành công trong gia đình và xã hội”

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị tại Pháp hội quán đỉnh Bản tôn Trí Tuệ Văn Thù, chùa Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, tháng 3/2010) 

Trong Pháp hội hôm nay, chúng tôi sẽ truyền quán đỉnh Bản tôn Trí Tuệ Văn Thù cho các bạn. Đức Văn Thù được kính ngưỡng là vị Phật của Trí tuệ căn bản. Đức Phật có ba khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh từ bi được hiện thân bởi Đức Quan Âm. Thứ hai là khía cạnh trí tuệ được hiện thân bởi Đức Văn Thù. Thứ ba là khía cạnh dũng lực hay năng lượng được hiện thân bởi Đức Kim Cương Thủ. Chúng ta thường coi trọng từ bi và trí tuệ song cả hai điều này đều cần đến năng lực. Bởi vậy, cả ba phương diện Bi - Trí - Dũng đều cần thiết trên con đường tự giác giác tha.

 

Trí tuệ có vai trò quan trọng cả trên phương diện thế gian và tâm linh. Đây là tâm điểm của sự giác ngộ và cả thành tựu trong cuộc sống. Sự gia trì của Đức Văn Thù đặc biệt cần thiết cho những ai ngồi ghế học đường. Điều này không có nghĩa những người khác không cần đến năng lực này mà muốn nhấn mạnh rằng lớp trẻ cần trưởng dưỡng trí tuệ để trưởng thành và nối tiếp thế hệ cha ông đem lại hòa bình, an lạc cho thế giới. Như vậy, chúng ta cần trí tuệ không những cho mục đích giác ngộ, mà còn để sống hòa thuận, hạnh phúc và thành công trong gia đình và ngoài xã hội. 

Trước tiên chúng ta sẽ quy y và đỉnh lễ Đức Văn Thù, Ngài là bậc chứng ngộ trí tuệ viên mãn toàn tri. Chúng ta cần quán tưởng Đức Văn Thù an tọa phía trên đầu bạn. Tâm chú của Đức Văn Thù là “Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi”, chúng ta cần trì niệm chân ngôn này với tâm chí thành tha thiết để triệu thỉnh Ngài. Chủng tử tự “Dhi ” cần được quán tưởng từ tim của bạn tới thẳng chư Phật và thỉnh cầu sự gia trì từ Thân, Khẩu, Ý giác ngộ của Ngài. Từ huyệt ấn đường của chư Phật, hàng ngàn, hàng triệu chủng tử Dhi quay trở lại ban gia trì cho bạn, hòa nhập trở lại luân xa tim của bạn. Từ thân thanh tịnh linh thiêng của Ngài, tuôn xối mưa cam lộ tràn ngập khắp thân thể bạn, tịnh hoá mọi phiền não nhiễm ô, cùng với tất cả các nghiệp bất thiện bạn đã tạo từ vô thủy. Bạn cần duy trì sự quán tưởng này trong khi trì tụng cả câu chân ngôn hay trì tụng chỉ một chủng tử tự. 

Như thế chúng ta đã hoàn mãn buổi lễ quán đỉnh gia trì Bản tôn Văn Thù. Bây giờ chư Tăng Ni sẽ dùng pháp khí để ban gia trì cho các bạn. Trong các pháp khí đó, Chày Kim cương tượng trưng cho Tâm giác ngộ, Linh tượng trưng cho Khẩu giác ngộ, Bình quán đỉnh tượng trưng cho Thân giác ngộ. Như thế Thân - Khẩu - Ý giác ngộ của Đức Văn Thù sẽ được trao truyền xuống cho bạn. Cuối cùng bạn sẽ nhận được sợi dây ban phúc được kết nút chày Kim cương để bảo hộ bạn trước những nạn ma quỷ ám chướng và giữ gìn ân phúc gia trì bạn đã thụ nhận hôm nay. Bởi sợi dây này được trao cho bạn như một sự hộ trì, bạn nên đeo nó càng lâu càng tốt. Đến đây chúng ta kết thúc buổi lễ Quán đỉnh gia trì Trí Tuệ Văn Thù cùng với nghi lễ Ganachakra, cúng dàng Hộ pháp Mahakala. Xin chân thành cảm ơn tất cả chư Tăng, Ni cùng quý Phật tử đã có duyên vân tập tham dự lễ Quán đỉnh nơi đây!

 

(Trích ấn phẩm "Mandala - Sự hợp nhất từ bi và trí tuệ theo quan kiến Kim cương thừa" giới thiệu các kỳ Pháp hội Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn tại Việt Nam qua các năm cùng tập hợp các giáo Pháp tôn quý được Đức Pháp Vương chia sẻ trong những kỳ Pháp hội này, Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành)

 
File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,322,704
Số người trực tuyến: