Chuyển hóa Khổ đau thành Hạnh phúc | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chuyển hóa Khổ đau thành Hạnh phúc

453
13/01/2017 - 08:00

Trong giáo pháp đầu tiên về Tứ Diệu đế, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta về bản chất của cõi Ta bà và khuyên mỗi người phải biết trân trọng và tri ân cuộc sống. Ngài cũng dạy nếu không biết dũng cảm đối diện chướng ngại khổ đau trên đường đời, chúng ta sẽ không thể vượt qua để đạt được chân hạnh phúc”.

 

(Đức Gyalwang Drukpa khai thị tại Pháp hội quán đỉnh Bản tôn Quan Âm Thập Nhất Diện, Phật A Di Đà, chùa Hoàng Long, Phú Thọ, tháng 11/2011)

 

Hôm nay, tôi cùng Tăng đoàn 110 Đại đức Tăng Ni Truyền thừa Drukpa viếng thăm trụ xứ này lần thứ ba theo lời thỉnh cầu chí thành của Đại đức Trụ trì Thích Minh Đức. Buổi Pháp hội sẽ góp phần chuyển hóa mảnh đất này thành một trung tâm tâm linh lớn, đem lại lợi ích cho hết thảy hữu tình.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại chùa Hoàng Long, Phú Thọ
 

Pháp hội quán đỉnh hôm nay sẽ kéo dài nhiều giờ, quý vị nên chọn chỗ ngồi thật thoải mái, để tâm chí thành hướng trọn vẹn về Phật, Pháp, Tăng; đồng thời cũng hướng tâm trân trọng tới thiên nhiên, tri ân phúc duyên may mắn được sinh ra làm người trên thế gian này. Những loài động vật và chúng sinh ở cảnh giới khác hẳn thiệt thòi hơn con người rất nhiều. Các loài vật cũng có mong nguyện được sống, song chúng không được tự do tồn tại, thân mạng có thể bị sát hại, lạm dụng hoặc giết thịt mà không có quyền lựa chọn. Được sinh ra trong thân người, ít nhất chúng ta cũng có những khoảng tự do nhất định và bạn nên trân trọng điều quý giá này. Nương ân phúc gia trì của Tam Bảo, chúng ta có cơ hội sinh ra trong thân người, cùng nhau hạnh ngộ và chia sẻ giáo pháp của Đức Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể trưởng dưỡng con đường giác ngộ không chỉ trong hiện kiếp mà còn trong vô lượng kiếp về sau, tiếp tục tích lũy duyên lành để tái sinh vào cõi người, thực hành Phật pháp đem lại lợi ích cho tất cả hữu tình.


 

Trân trọng và tri ân nên trở thành một phần cốt yếu trong cuộc sống. Nếu không biết tri ân những gì đang có trong cuộc đời này, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập những khó khăn, chướng ngại. Đây chính là điểm khởi đầu quan trọng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy. Trong giáo pháp đầu tiên về Tứ Diệu đế, Ngài nhắc nhở chúng ta về bản chất của cõi Ta bà và khuyên mỗi người phải biết trân trọng và tri ân cuộc sống. Ngài cũng dạy nếu không biết dũng cảm đối diện chướng ngại khổ đau trên đường đời, chúng ta sẽ không thể vượt qua để đạt được chân hạnh phúc an lạc. Bạn cần biết rằng không ai, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể tịnh trừ hoặc xua đuổi hoàn toàn mọi khổ đau. Bạn là người duy nhất có thể giúp chính mình, tự làm chủ bản thân và điều trị tâm bệnh.


Chư Ni Truyền thừa Drukpa

Con đường Phật pháp bao gồm hai mặt: thứ nhất là nghi thức thực hành, thứ hai là triết lý. “Nghi thức thực hành” chính là phần tôn giáo, còn “triết lý” chính là phần tâm linh. Những gì chúng ta cùng thực hành trong Pháp hội hôm nay được xem là phần sự tướng bên ngoài, bạn có thể nhìn thấy đó là phần thực hành tôn giáo. Song chúng ta không nên thực hành theo quan kiến thuần túy tôn giáo nghĩa là theo cách nhìn kiểu mê tín. Đó không phải là phương pháp lành mạnh để thực hành đạo Phật. Tôn giáo luôn cần thiết được thực hành trong tinh thần của tâm linh. Nếu không có thực hành tâm linh hay sự hiểu biết nội chứng thì thậm chí đạo Phật hay Đức Phật cũng không thể giúp gì cho bạn.


Cúng dàng Hỏa tịnh

Trong Pháp hội hôm nay, theo sự thỉnh cầu của Đại đức Trụ trì, chúng ta sẽ cùng thực hành nghi quỹ cúng dàng Hỏa tịnh để tịnh hóa môi trường. Môi trường thanh tịnh có thể mang lại cho chúng sinh cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và cũng thuận lợi cho sự tu tập hướng tới giác ngộ. Bên cạnh đó, chúng sinh cũng cần sống hài hòa thân thiện với môi trường vì hạnh phúc bình an của chính mình, của cộng đồng và mọi loài hữu tình.

(Trích ấn phẩm "Mandala - Sự hợp nhất từ bi và trí tuệ theo quan kiến Kim cương thừa" giới thiệu các kỳ Pháp hội Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn tại Việt Nam qua các năm cùng tập hợp các giáo Pháp tôn quý được Đức Pháp Vương chia sẻ trong những kỳ Pháp hội này, Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành).
File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,322,676
Số người trực tuyến: