Pháp tu mở đầu - Tinh túy giáo pháp Tam thừa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pháp tu mở đầu - Tinh túy giáo pháp Tam thừa

1227
24/02/2017 - 09:53


“Từng giây, từng phút thay đổi cách sống, thay đổi cách nghĩ để chuyển hoá và hoàn thiện chính mình là phương pháp tốt nhất để tịnh hoá nghiệp chướng và loại trừ khổ đau”

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng pháp và hướng dẫn Pháp tu mở đầu Ngondro tại Tây Thiên, Vĩnh Phúc, tháng 11/2011


Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa quang lâm vùng đất Tây Thiên


Trong cuộc sống, chúng ta gặp phải rất nhiều trở ngại, bất mãn như bệnh tật, phiền não, khó khăn trong công việc, gia đình, xã hội,... mà vô minh không hiểu rằng đó đều là kết quả của những bất thiện nghiệp mà chúng ta đã gieo nhân, tích luỹ từ vô thuỷ kiếp. Thêm đó chúng ta không biết cách chuyển hóa những ác nghiệp này. 

Phật pháp có vô vàn phương pháp giúp chúng ta loại bỏ khổ đau, chướng ngại để hoàn thiện chính mình. Những phương pháp đó được thực hành theo thứ lớp từ thấp lên cao. Chẳng hạn, chúng ta bắt đầu với thực hành Quy y, tức không làm tổn hại tới bất cứ chúng sinh nào. Tiếp đến, chúng ta phát Bồ đề tâm, ban trải tình yêu thương, sự cứu giúp tới hết thảy chúng sinh. Khi các Phật tử đã phát triển Quy y, Bồ đề tâm, chúng ta sẽ thực hành tiếp pháp tu Kim Cương Tát Đỏa, giúp tịnh hoá những ác nghiệp và chủng tử bất thiện không chỉ trong đời này mà từ vô thuỷ kiếp. Như vậy, thực hành Quy y, Bồ đề tâm và Kim Cương Tát Đoả chính là những thứ lớp của sự tịnh hoá từ Nguyên Thuỷ Phật giáo, Đại thừa Phật giáo cho đến Kim cương thừa. 

Pháp tu Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là một kỹ thuật đặc biệt của Kim cương thừa, có năng lực siêu việt giúp tịnh hóa tất cả những bất thiện nghiệp, tội lỗi mà chúng ta đã tích lũy trong nhiều đời. Khi thực hành pháp tịnh hóa này, chúng ta cần thấy rõ những tội lỗi mà mình đã phạm phải, nguyên nhân của cũng như phương pháp chuyển hoá chúng. Chân ngôn Trăm âm, với một trăm chủng tử tự tượng trưng cho một trăm vị Phật mà chúng ta trì tụng trong lúc tu là tinh túy của sự tịnh hoá.
Như vậy, khi thực hành Ngondro, còn gọi là Pháp tu căn bản hay Pháp tu Mở đầu, trước tiên, hành giả thực hành Quy y thuộc Nguyên thủy Phật giáo, tiếp đến là phát Bồ đề tâm thuộc Đại thừa Phật giáo, sau đó hành giả thực hành sám hối Kim Cương Tát Đỏa thuộc về Kim cương thừa. Sự thực hành theo thứ lớp như vậy thâu nhiếp đầy đủ cả tinh túy giáo pháp Tam thừa.

(Trích ấn phẩm "Mandala - Sự hợp nhất từ bi và trí tuệ theo quan kiến Kim cương thừa" giới thiệu các kỳ Pháp hội Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn tại Việt Nam qua các năm cùng tập hợp các giáo Pháp tôn quý được Đức Pháp Vương chia sẻ trong những kỳ Pháp hội này, Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành).
File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,318,342
Số người trực tuyến: