Sự gia trì viên mãn mọi tâm nguyện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sự gia trì viên mãn mọi tâm nguyện

948
16/02/2020 - 07:48
“Tôi nghĩ giờ đây cũng là thời điểm viên mãn tâm nguyện của cố Viện chủ Chùa Hương Hòa thượng Thích Viên Thành. Cho dù Ngài không còn ở đây, song tâm nguyện của Ngài phát triển Truyền thừa vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình, đặc biệt cho con người và đất nước Việt Nam đã được viên mãn”
(Pháp hội quán đỉnh cộng đồng Lục Độ Phật Mẫu Tara, chùa Hương, tháng 11/2008)
 
Tôi xin bày tỏ niềm hoan hỷ được gặp lại chư Đại đức Tăng Ni và quý Phật tử. Tôi nhớ năm ngoái khi tới trụ xứ này tiết trời từng lất phất mưa và năm nay cũng vậy. Vì Truyền thừa Drukpa được biết đến như Truyền thừa Rồng thiêng, tôi cho rằng cơn mưa này thể hiện mối thiện duyên cát tường thù thắng giữa Truyền thừa và đất nước Việt Nam. Thế nên chúng ta cùng trân trọng tri ân sự gia trì của chư Phật, chư Bồ tát và các bậc trì giữ Truyền thừa trong lần thứ hai có phúc duyên hạnh ngộ!

 

(Chư Tăng Ni, Phật tử hoan hỷ cung đón Đức Pháp Vương quang lâm Chùa Hương)

Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng khóa lễ cúng dàng Hỏa tịnh. Chúng ta cử hành Pháp hội này để cúng dàng lên chư Phật, chư Bồ tát, chư bách thần Kim cương Hộ pháp, chư Thiên, các Sơn thần Thổ địa, cảm tạ các ngài đã tạo điều kiện để tất cả chúng ta vân tập nơi đây mà không hề gặp phải trở ngại. Việc tôn kính các Ngài sẽ mang lại lợi lạc không chỉ trên phương diện Phật pháp mà còn trong đời sống thường nhật.
Tiếp đến là khóa lễ cúng dàng Lục Độ Phật Mẫu Tara và tôi sẽ cử hành Pháp hội quán đỉnh đức Lục Độ Phật Mẫu Tara. Việc thụ nhận quán đỉnh cho phép bạn được thực hành pháp tu trì vị Phật Bản tôn. Trong Kim cương thừa chúng ta có cả Bản tôn Phụ tính và Bản tôn Mẫu tính. Tara là một vị Phật trong hình tướng nữ. Đồng thời trong tiếng Phạn, “Tara” có nghĩa là “Bậc Giải Thoát”. Bằng cách thực hành pháp tu Tara, chúng ta có thể tự giải thoát khỏi đau khổ, nhân đau khổ và viên mãn mọi tâm nguyện.

 

(Cúng dàng Hỏa tịnh)

Chúng ta cần thực hành về Đức Tara một cách miên mật để phát triển công hạnh yêu thương, để đón nhận ân phúc gia trì giải thoát. Có ba điểm khởi đầu quan trọng bạn cần lưu ý khi hành trì: thứ nhất là quán tưởng, thứ hai là tâm chí thành và động cơ thanh tịnh vì lợi ích giác ngộ của hết thảy chúng hữu tình.
Quán tưởng vô cùng quan trọng. Để khởi đầu, các bạn có thể dùng một tấm ảnh Lục Độ Phật Mẫu. Các bạn cần quán tưởng Đức Lục Độ Mẫu hiện thân trước mặt mình, cho dù hình ảnh quán tưởng đó không rõ lắm cũng được, miễn là các bạn hình dung được sắc thân của Ngài. Rồi các bạn phải thiền định về hình ảnh đó. Đúng pháp thì các bạn sẽ phải quán tưởng hình ảnh đó thật sắc nét, rõ ràng và sinh động, song lúc đầu có thể điều đó sẽ khó khăn. Vì vậy, các bạn cần thực tập thật nhiều lần và dần dần sắc thân Bản tôn sẽ xuất hiện một cách rõ ràng và sinh động.
Sau công phu thực hành quán tưởng trong nhiều năm, các bạn có thể chuyển hóa sắc thân đó thành tự thân Bản tôn của chính mình và hợp nhất tất cả những phẩm chất của bạn và Đức Phật Bản tôn. Qua đó, bạn có thể chuyển hóa cuộc sống của mình trở nên trí tuệ, hạnh phúc và tự tại. Đây là trải nghiệm của rất nhiều hành giả, không chỉ ở vùng Himalaya mà còn trên khắp thế giới. Chính vì thế mà pháp thực hành này được phổ biến ở rất nhiều nơi. Rất nhiều người đã chứng nghiệm việc chuyển hóa phàm thân của mình thành Báo thân Đức Phật Bản tôn. Do đó, hành giả Kim cương thừa thường hành trì nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara song song với việc thực hành nghi quỹ Đức Phật Quan Âm. 
 

(Đức Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu Tara)

Để có được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta cần phát triển lòng từ bi và thể hiện qua các hoạt động của tình yêu thương. Hiện giờ, do chưa có các công đức thiện hạnh này nên chúng ta cần phải trì tụng chân ngôn Lục Độ Phật Mẫu. Kết quả của việc thực hành pháp tu Lục Độ Phật Mẫu phụ thuộc hoàn toàn vào tâm chí thành. Bạn có thể tưởng tượng một cách đơn giản rằng tâm chí thành giống như bộ máy của một chiếc xe hơi, cho dù xe có thương hiệu gì, tốt hay xấu,... song bộ máy vẫn là phần quan trọng nhất.
Tâm chí thành không phải là một điều gì Đức Phật bắt bạn tin theo mà đó chính là trí tuệ hiểu biết. Đức Phật đã nhiều lần dạy rằng bạn cần phải tự tìm hiểu, phát triển trí tuệ hiểu biết của chính mình.
Người ta vẫn nói “Tin vào Thượng đế”, song trong đạo Phật chúng ta không nói như vậy. Chúng ta cũng không nói nhiều về việc “Tin vào Phật” mà luôn nhấn mạnh tâm chí thành. Đây là một sự hiểu biết tự giác, xuất phát từ trải nghiệm tự thân của bạn. Những công hạnh bi mẫn của Đức Lục Độ Phật Mẫu đã được chứng minh đầy đủ trong thực tế. Nhưng bản thân bạn, bản thân mỗi chúng ta cần phải tự mình trải nghiệm điều đó. Trải qua quá trình tu tập, bạn sẽ chứng nghiệm được những phẩm hạnh của Đức Lục Độ Phật Mẫu. Chỉ khi ấy, bạn mới có thể trưởng dưỡng tâm chí thành bền vững đối với Ngài.
 
Nhân đây tôi xin chia sẻ một câu chuyện. Một đệ tử của tôi trước kia đã không may mắc phải căn bệnh nan y. Anh ta có tín tâm rất sâu sắc và cũng là hành giả có kinh nghiệm thực hành pháp tu Lục Độ Phật Mẫu. Tôi đã hướng đạo cho anh ta thực hành pháp này, như cách mà chúng ta đang chia sẻ với nhau bây giờ, và yêu cầu anh phát nguyện trì đủ một triệu biến chân ngôn “OM TARA TUTTARE TURE SOHA” của Đức Lục Độ Phật Mẫu. Anh ta đã nhất tâm làm theo và cùng với sự thực hành, căn bệnh nan y cũng biến mất. Các bác sĩ không thể nào tin nổi sự nhiệm màu này, song cũng không thể tìm ra lời giải thích thỏa đáng nào cho điều đó. Đây chỉ là một trong rất nhiều thí dụ về sự cảm ứng tâm chí thành mà tôi có thể chia sẻ với các bạn.

 

(Suối Yến - Chùa Hương)

Vì thế, hôm nay chúng ta cử hành nghi thức quán đỉnh Lục Độ Phật Mẫu. Quán đỉnh là nghi thức ban gia trì cho phép hành giả được thực hành quán tưởng. Các bạn sẽ nhận được sự gia trì từ Thượng sư để thực hành pháp tu Tara. Thông thường, tôi không cử hành lễ quán đỉnh cộng đồng vì đôi khi tôi không tin rằng mọi người sẽ thực hành một cách nghiêm cẩn và tinh tấn. Nhưng tới Việt Nam lần này, tôi thấy mọi người có tín tâm rất sâu sắc. Với những người đã cất công tới đây thỉnh Pháp, tôi chắc rằng họ đã sẵn sàng thực hành chính Pháp, vì thế mà tôi sẵn lòng ban truyền quán đỉnh này.
Lúc này, với tư cách một bậc Thầy, có một suy nghĩ khác thôi thúc tôi làm điều này. Sau một vài thế hệ hoặc có khi chỉ một vài năm nữa, biết đâu lớp hậu sinh của chúng ta sẽ không có được tâm chí thành như bây giờ? Nếu thế thì tại sao chúng ta lại phải chờ đợi? Chúng ta đã có đủ phúc duyên cùng vân tập tại đây ngày hôm nay để đón nhận quán đỉnh, như vậy là nhân duyên đã hội đủ và các bạn cũng bày tỏ tâm chí thành. Đó là động cơ thôi thúc tôi cử hành pháp Quán đỉnh này.
Xin các bạn cũng nhớ rằng chúng ta quy y Phật, Pháp, Tăng là đã có được giải pháp tối ưu để loại bỏ tất cả chướng ngại. Nhưng nếu chúng ta không thực hành để tịnh hóa chướng ngại thì khi chúng xảy đến, nhất định chúng ta sẽ phải hứng chịu vô số khổ đau. Bởi vậy, nếu đã có tâm chí thành, chúng ta hãy cùng sách tấn nhau thực hành ngay từ bây giờ.

 

Đức Phật đã nhiều lần dạy rằng không nên coi Phật pháp là một tôn giáo có tính thần quyền. Trong số các bạn, có thể có những người không theo tôn giáo hoặc theo chủ nghĩa vô thần. Bản thân tôi cũng không tán thành những người thiếu nền tảng tâm linh nhưng lại quá sùng đạo và chỉ chạy theo khuynh hướng tín ngưỡng cuồng nhiệt. Điều này không tốt vì lẽ ra tín ngưỡng phải giúp bạn sống cởi mở, hòa hợp hơn với cộng đồng, song bạn lại trở thành người quá bảo thủ và tạo ra rất nhiều rắc rối không cần thiết.
Ngược lại, với những người có tín ngưỡng và niềm tin tâm linh mãnh liệt thì tôn giáo lại là biểu trưng của tâm linh. Điều đó không sai. Tuy nhiên đối với đạo Phật, khía cạnh tôn giáo chỉ là thứ yếu. Những lời dạy của Đức Thế Tôn đều là những điều có liên hệ mật thiết tới cuộc sống và cần thiết cho việc bạn nên định hướng cho cuộc sống của mình như thế nào.
 Đúng là chúng ta có chùa chiền bảo điện, có tượng Phật để thờ phụng, có kinh pháp và cộng đồng Tăng già. Chúng ta có những hình ảnh để quán tưởng như Đức Lục Độ Phật Mẫu hay Đức Quan Âm, song những điều đó không có nghĩa rằng chúng ta là một tôn giáo. Học thuyết tôn giáo là điều hoàn toàn khác. Nhiều tôn giáo tin rằng thế giới được tạo ra bởi một một Đấng Sáng tạo, trong khi những Phật tử chúng ta lại không tin vào điều đó. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.
Là Phật tử, chúng ta đều biết Đức Phật đã dạy rằng thế giới được vận hành và tạo ra bởi Nghiệp, không gì khác ngoài Nghiệp. Chính Nghiệp tạo ra mọi thứ; không chỉ thế giới bên ngoài như núi sông, thung lũng,... mà còn gồm cả những gì chúng ta đang trải nghiệm: nỗi khổ, niềm vui và tất cả những trải nghiệm khác. Chúng ta đang hạnh phúc, vậy ai mang lại cho chúng ta hạnh phúc? Hạnh phúc xuất phát từ tâm chúng ta chứ không từ bất kỳ đối tượng bên ngoài nào khác.

  

Cho dù chúng ta có cảm giác rằng hạnh phúc do một ai đó khác mang lại, thực ra chúng ta mới chính là người tạo ra và trải nghiệm hạnh phúc. Điều đó cũng đúng với những khổ não mà chúng ta đang trải qua. Đó là Nghiệp riêng của bạn. Đó là chân lý mà Đức Thế Tôn đã khai thị và chúng ta phải có chính kiến về điều này.
Chẳng hạn như hôm nay các bạn đã ngồi chờ đợi hàng giờ để đón nhận Quán đỉnh. Các bạn đã chuẩn bị tâm thế để chờ đợi nên có thể vượt qua vất vả mệt nhọc và tất cả loại khó khăn, kể cả việc ngồi trên sàn đất cứng cũng không thấy phiền hà. Vì các bạn đã chuẩn bị vững vàng về tinh thần nên mọi thứ đều ổn thỏa cả. Song nếu bạn không cảm thấy hoan hỷ hay tâm chưa chuẩn bị sẵn sàng thì mọi chuyện không thể nào bình an. Điều đó có nghĩa là tâm của các bạn mới chính là nhân tố quyết định. Vạn pháp đều do tâm tạo, đều phụ thuộc vào nghiệp. Vì vậy nếu suy xét một cách tường tận thì khổ đau hay hạnh phúc hoàn toàn không phải do người khác mang lại. Chính tâm của bạn quyết định mọi thứ.
Tương tự như thế, tôi cũng có thể chuẩn bị chiếc giường êm ái tiện nghi, hoặc nấu những món ăn tuyệt ngon giúp các bạn thoải mái hơn trong lúc chờ đợi tôi. Song nếu tâm không chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ chẳng bao giờ các bạn cảm thấy hoan hỷ hay cảm kích vì điều đó. Cho dù Đức Chúa hay Đức Phật có ban cho các bạn bất cứ điều gì, bạn cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc.
Việc các bạn sẵn sàng vượt qua khó khăn để đón nhận Pháp hội quán đỉnh và thể hiện lòng nhiệt thành thực hành Phật pháp khiến tôi vô cùng an lạc hoan hỷ. Tôi nghĩ giờ đây cũng là thời điểm viên mãn tâm nguyện của cố Viện chủ Chùa Hương, Hòa thượng Thích Viên Thành. Cho dù Ngài không còn ở đây, song tâm nguyện của Ngài phát triển Truyền thừa vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình, đặc biệt cho con người và đất nước Việt Nam đã được viên mãn.
Trong truyền thống Kim cương thừa và Truyền thừa Drukpa có rất nhiều pháp thực hành Bản tôn, nhiều pháp tu thù thắng. Các bạn không nhất thiết phải thực hành đủ mọi nghi quỹ mà  chỉ cần nhất tâm thực hành pháp tu Lục Độ Phật Mẫu và pháp tu Quan Âm cũng đã có thể thành tựu trưởng dưỡng Tâm từ bi. Chỉ hai pháp thực hành này cũng đã rất đầy đủ rồi! Những pháp thực hành khác đều đã bao gồm trong pháp thực hành Quan Âm và Lục Độ Phật Mẫu.

 

  (Cờ cầu nguyện tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên)

Sau khi đón nhận quán đỉnh, chúng ta đã được gia trì để trì tụng chân ngôn “Om Tare Tutare Ture Soha”. Các bạn phải quán tưởng Bậc Thượng sư chính là Lục Độ Phật Mẫu và mười chữ chủng tử chân ngôn “Om Tare Tutare Ture Soha” phóng chiếu từ tim và kim khẩu của Ngài, hòa tan vào thân thể của bạn qua miệng và ban gia trì cho toàn thân bạn. Đồng thời với việc quán tưởng rất rõ ràng, sắc nét các hình ảnh đó, tất cả chúng ta sẽ cùng trì tụng câu chân ngôn này hai mươi mốt lần.
Rồi sau đó các bạn có thể thiền định Mahamudra hay trí tuệ tính không của Đức Lục Độ Phật Mẫu. Tâm các bạn cần phải an trụ trong cảnh giới tĩnh lặng, vắng bặt mọi vọng tưởng, hãy để tâm thật tĩnh lặng mà không nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. Hãy xả bỏ mọi thứ!
 
Bây giờ, các nghi thức chính của khóa lễ đã kết thúc. Chúng tôi sẽ cử chư Tăng Ni xuống tận nơi để ban gia trì quán đỉnh và các bạn sẽ nhận nước cam lồ gia trì. Nước cam lồ trong bình mà các bạn thấy ở đây chính là quán đỉnh Thân của Đức Lục Độ Mẫu. Nước cam lồ tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang tới bằng sữa hoặc nước quả là để tịnh hóa Khẩu nghiệp, rồi kế tới là Chày Kim cương hay bức hình hoa sen sẽ được đặt vào tay các bạn và để lên trái tim, chính là sự gia trì Tâm Trí tuệ. Các bạn cần hiểu những điều này để đón nhận ân phúc gia trì, giúp việc thực hành pháp tu sau này được lợi ích và thành tựu viên mãn.

(Trích ấn phẩm Mandala - Sự hợp nhất từ bi và trí tuệ theo quan kiến Kim cương thừa *, Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành, 2010)
(* Ấn phẩm giới thiệu các kỳ Pháp hội Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn viếng thăm Việt Nam qua các năm cùng tập hợp các giáo Pháp tôn quý được Đức Pháp Vương chia sẻ trong những kỳ Pháp hội này)

File âm thanh

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,322,721
Số người trực tuyến: