Chư Thượng sư | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chư Thượng sư

Tin tức cập nhật mỗi ngày
2 237
  Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche đời thứ I   Bậc Hộ trì chúng sinh, Đức Kyabje Thuksey Rinpoche đời thứ nhất đản sinh năm 1916  tại thánh địa Tsari phía Nam Tây Tạng trong gia đình tôn quý dòng tộc Mukpo của bậc Từ Phụ, cũng chính là Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời...
3 850
Kinh điển Sangay Phepo Chey dạy rằng mặc dù có rất nhiều các bậc giác ngộ viên mãn công đức lợi ích cho vô số chúng sinh, hoàn thành tạo ra các cõi Tịnh Độ do công đức và hồi hướng của mình và thành tựu Phật tính của Tam thân; song trong khi vẫn còn an trụ trong cảnh giới Pháp thân với lòng từ bi...
935
PHỎNG VẤN RIÊNG ĐỨC NHIẾP CHÍNH VƯƠNG DRUKPA THUKSEY RINPOCHE HIỆN ĐỜI Chúng tôi có thiện duyên được gặp Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche hiện đời (đời thứ II) trong khóa nhập thất mười bốn ngày Vajra Kilaya ở Drukpa Plouray - Paris vào tháng 8 năm 2003. Michael Kern, thay mặt...
221
LINGCHEN REPA (1128 - 1188)   (Đại Thành tựu giả Lingchen Repa Pema Dorje) Đức Lingchen Repa đản sinh năm 1128. Ngay từ năm lên chín tuổi, Đức Lingchen Repa đã đọc thông viết thạo. Ngài cúng dường Lhaje Remen một mảnh đất để xin học nghề thuốc. Năm mười ba tuổi, Ngài đã có đầy...
152
PHAGMO DRUPA (1100 - 1170) (Đại Thành tựu giả Phagmo Drupa) Phagmo Drupa (1100-1170) đản sinh ở tỉnh Kham ở miền đông Tây Tạng, trong một gia đình nghèo khó phải kiếm sống bằng các nghề không chân chính. Tuy nhiên, Phagmo Drupa không hề bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của gia đình....
284
GAMPOPA (1079 - 1153) (Đại Thành tựu giả Gampopa) Đức Gampopa (1079-1153) đản sinh trong gia tộc Nyi ở Nyal ở miền Nam Tây Tạng. Ngài được cha mình giáo dưỡng để trở thành một thầy thuốc. Năm 16 tuổi, Ngài đã trở thành một lương y tài ba và là một học giả Kim cương thừa uyên bác. Ngài...
472
MILAREPA (1052 - 1135) (Đại Thành tựu giả Milarepa) Đại Thành tựu giả Milarepa (1052-1135) đản sinh ở tỉnh Gungthang, miền tây Tây Tạng, trong gia đình của một địa chủ là Mila Sherab Gyaltsen. Khi Milarepa lên bảy tuổi, cha của Ngài lâm trọng bệnh và qua đời, để lại gia sản cho cô và...
262
MARPA (1012 - 1096) (Đại Thành tựu giả, Đại dịch giả Marpa) Marpa (1012-1096) đản sinh ở vùng Chukhyer ở miền nam Tây Tạng. Ngài thụ nhận giáo pháp và học tiếng Phạn từ Thượng sư Drogmi Lotsawa. Không bằng lòng với tiến độ tu học của mình, Ngài bán toàn bộ gia sản và tới Ấn Độ để...
345
NAROPA (1016 - 1100)   (Đại Thành tựu giả Naropa) Đại thành tựu giả Naropa (1016-1100) sinh ra trong một gia đình hoàng tộc ở Bengal, Ấn Độ. Sự khao khát giáo pháp của Ngài lớn đến mức năm tám tuổi, Ngài đã tìm tới Kashmir để theo học với Thượng sư Arya Akasha và thọ giới tại...
505
TILOPA (988 - 1069) (Đại Thành tự giả Tilopa) Tilopa (988-1069) đản sinh trong một gia đình Bà la môn ở Đông Bengal, Ấn Độ. Khi còn là một cậu bé chăn cừu, Ngài đã gặp Bồ tát Long Thọ, người đã trao truyền giáo pháp nhập môn Đại thừa, và chọn Ngài làm vua của một vương quốc ở Bhalenta...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,342,640
Số người trực tuyến: