Marpa (1012 - 1096) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Marpa (1012 - 1096)

420
25/12/2015 - 10:55

 

Marpa (1012-1096) đản sinh ở vùng Chukhyer ở miền nam Tây Tạng. Ngài thụ nhận giáo pháp và học tiếng Phạn từ Thượng sư Drogmi Lotsawa. Không bằng lòng với tiến độ tu học của mình, Ngài bán toàn bộ gia sản và tới Ấn Độ để tìm cầu và đưa giáo pháp trở lại Tây Tạng.

(Đại Thành tựu giả, Đại dịch giả Marpa)

Trên chuyến hành trình tới Ấn Độ đi qua Nepal, Đức Marpa đã gặp gỡ và thụ nhận giáo pháp từ hai đệ tử của Ngài Naropa là Kantapa và Pentapa. Marpa có ấn tượng sâu đậm với hai Ngài đến nỗi quyết định tìm gặp trực tiếp Đức Naropa để xin được thụ pháp. Đức Marpa tu học dưới sự chỉ giáo của Đức Naropa trong suốt nhiều năm. Ban ngày Ngài thụ pháp, ban đêm chuyên tâm hành trì, vì vậy Ngài thành thục cả hai phương diện giáo lý và thực hành của Đại thừa cũng như Kim cương thừa. Cuối cùng, Đức Naropa truyền cho Đức Marpa làm người kế tục Truyền thừa và huyền ký rằng: Truyền thừa của Ngài sẽ hưng thịnh ở Miền Đất Tuyết.

Vì lợi ích của người dân trên vùng dãy Himalaya, Đức Marpa thực hiện nhiều cuộc hành trình đến Ấn Độ, Nepal và mang rất nhiều giáo pháp về đây và chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng. Trải qua vô vàn khó khăn thử thách, nhiều khi suýt mất mạng trong cuộc hành trình gian nan tìm cầu Phật pháp, Ngài hạnh ngộ vô số bậc Thượng sư trong đó Đại Thành tựu giả Naropa và Maitripa là hai đại Thượng sư quan trọng nhất.

(Đại Thành tựu giả Milarepa)

Mặc dù Ngài là bạch y cư sĩ, đã lập gia thất nhưng sự chứng ngộ của Ngài là vô song, thanh tịnh không chút nhiễm ô giống như hoa sen mọc lên từ bùn lầy. Đối với Ngài, Luân hồi và Niết bàn là bất nhị, hết thảy sắc tướng thế tục với Phật tính đều không khác. Vì thế, Ngài có thể vẫn sống trong cuộc đời trần lụy mà không bị nhiễm ô. Đức Marpa thực sự đã đốn chứng thể Kim Cương Trì hay Phật tính ngay trong một đời.
Ngài phiên dịch rất nhiều giáo pháp Đại Thủ Ấn Mahamudra, Kim cương thừa sang tiếng Tạng đồng thời hoằng dương giáo Pháp rộng khắp. Ngài đã chọn Đức Milarepa làm người kế tục Truyền thừa.

Nguồn: Marpa - Lineage - www.drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,019,383
Số người trực tuyến: