Vajradhara - Đức Phật Kim Cương Trì | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Vajradhara - Đức Phật Kim Cương Trì

670
25/12/2015 - 10:53
Truyền thừa Drukpa bắt nguồn từ Đức Phật Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara vì Ngài là hóa thân chân thực của tinh túy vô thượng Phật quả. Hai tay Ngài bắt chéo trước ngực, tay phải cầm chày kim cương (tượng trưng phương tiện), tay trái cầm chuông (tượng trưng trí tuệ). Đức Phật Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara biểu trưng hữu không bất nhị cùng cứu kính bất nhị cũng chính là Đại Hợp nhất Đại Thủ Ấn Mahamudra - sự thực chứng tối thượng mà tất cả hành giả Truyền thừa Drukpa đều hướng tới.
 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 759,330
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY