Naropa (1016 - 1100) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Naropa (1016 - 1100)

542
25/12/2015 - 10:54

Đại thành tựu giả Naropa (1016-1100) sinh ra trong một gia đình hoàng tộc ở Bengal, Ấn Độ. Sự khao khát giáo pháp của Ngài lớn đến mức năm tám tuổi, Ngài đã tìm tới Kashmir để theo học với Thượng sư Arya Akasha và thọ giới tại gia.

Khi Đức Naropa trở về sau các chuyến tham học Phật pháp, cha mẹ ép buộc Ngài phải cưới công chúa Bà la môn. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình chỉ kéo dài trong tám năm. Đức Naropa luôn nhất tâm chỉ tưởng tu hành Phật pháp do đó đã bày tỏ chí hướng tâm linh của mình với công chúa và nàng đồng ý không cản trở con đường tu hành của Ngài.

Đức Naropa thụ giới sa di tại Lạc Viên Tự viện (Happy Garden Monastery), sau đó thụ giới Tỳ kheo tại Kashmir. Ngài an trú tại tự viện Pullahari để tiếp tục tu học và thụ nhận thêm các giáo pháp và tu tập tại trường Đại học Nalanda ở gần đó.

(Thánh tích Đại học cổ Nalanda, nơi Đức Naropa từng tu học)

Với trí tuệ, tài hùng biện và sự hiểu biết tâm linh, Ngài thường phải tranh biện với các phái ngoại đạo và luôn giành phần chiến thắng. Đức Naropa được phong làm viện trưởng Đại học Nalanda danh tiếng - nơi Ngài trở thành vị Bảo Hộ Trấn Cửa Phương Bắc. .

Mặc dù xuất chúng về phương diện giáo lý Phật pháp nhưng Ngài nhận thấy mình rất kém cỏi về phương diện tu tập đạo tâm. Vì vậy, một vị Dakini đã xuất hiện trước Ngài, giảng dạy về tầm quan trọng của thiền định và khuyên Ngài thỉnh giáo Thượng sư Tilopa, người có thể khai thị cho Ngài thực chứng bản tâm.

(Đại Thành tựu giả Tilopa)

Sau bao nhiêu thử thách cuộc hành trình hướng về phương Đông, cuối cùng Đức Naropa cũng hạnh ngộ Thượng Sư Tilopa. Đức Naropa đã phải vượt qua mười hai thử thách lớn và mười hai thử thách nhỏ để tịnh hóa ác nghiệp và những ám chướng. Nhờ sự gia trì của Đức Tilopa và sự tịnh hóa của chính mình, Đức Naropa thực chứng được bản tâm quang minh tịch tĩnh, thể nhập tự tính Kim Cương Trì Vajradhara. Sau khi thành tựu giác ngộ huy hoàng, Đại thành tựu giả Naropa truyền dạy Phật pháp cho vô số đệ tử ở rất nhiều nơi đặc biệt tại vùng Kashmir, nơi có rất nhiều ngôi tự viện do chính Ngài xây dựng. Trong lịch sử Phật giáo, Ngài Tilopa và Naropa là một trong số những Đại thành tựu giả xuất chúng trong số tám mươi tư Đại thành tựu giả.

Trong số những đệ tử thành tựu của Đức Naropa, Đại dịch giả Marpa kế tục Truyền thừa Naropa và là Đấng hoằng truyền toàn bộ giáo pháp vào vùng Himalaya.


(Đại Thành tựu giả Marpa)
 

Nguồn: Naropa - Lineage - www.drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,019,355
Số người trực tuyến: