Lingchen Repa (1128 - 1188) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lingchen Repa (1128 - 1188)

336
25/12/2015 - 11:00

Đức Lingchen Repa đản sinh năm 1128. Ngay từ năm lên chín tuổi, Đức Lingchen Repa đã đọc thông viết thạo. Ngài cúng dường Lhaje Remen một mảnh đất để xin học nghề thuốc. Năm mười ba tuổi, Ngài đã có đầy đủ tri thức về y dược. Năm mười bảy tuổi, Ngài bắt đầu tu học từ Ngài Lopon Ling và còn thụ pháp từ Ngài Lopoh Palyang.

(Đại Thành tựu giả Lingchen Repa Pema Dorje)

Một lần nọ, Đức Lingchen Repa tranh biện với một trong những tù trưởng địa phương và bị ông ta ức hiếp. Ngài liền dùng đến huyền thuật để trả thù viên tù trưởng và người ta kể lại rằng Đức Lingchen Repa đôi khi thực hiện tới hai mươi huyền thuật trong một tháng khiến cho toàn bộ gia đình của tên tù trưởng bị mất mạng. Khi ấy, Đức Lingchen Repa oai danh về huyền thuật khắp vùng Nyang Tod.

Tại Rinang Mila Gompa, Nyang Tod, Đức Lingchen Repa đã hạnh ngộ và thụ pháp với Lama Shang ở xứ U. Ngài cũng thụ pháp Thắng Lạc Kim Cương Chakrasamvara và Kim Cương Phật Mẫu Vajra Varahi từ Ra Lotsawa. Ngoài ra, Ngài còn thụ nhận các giáo pháp của Đại Thành tựu giả Naropa từ Thượng sư của Ra Lotsawa là Lama Khyung Tsangpa. Theo lời dạy bảo của Lama Khyung Tsangpa, Đức Lingchen Repa xuất gia tu hành và được Geshe Womthangpa cho thụ giới Tỳ kheo.

Năm 37 tuổi, Đức Lingchen Repa cho rằng mình đã thụ nhận hết tất cả các giáo pháp nên quyết định đi Bhutan để thiền định. Thế nhưng vào một đêm nọ, Ngài mộng thấy một người đàn ông mặc đồ trắng lột bỏ quần áo của Ngài và xem xét từ đỉnh đầu đến gót chân và nói với Ngài: “Chớ đi đến Bhutan. Tâm nguyện của con sẽ được thực hiện trong vòng bốn năm rưỡi nữa”. Vì vậy, Đức Lingchen Repa đã từ bỏ kế hoạch của mình.

(Đại Thành tựu giả Phagmo Drukpa)

Bốn năm sau, Đức Lingchen Repa đi đến Damshod, nơi Ngài từng nghe tới danh hiệu của Đức Phagmo Drupa và quyết định thỉnh cầu học pháp với Đức Phagmo Drukpa. Ngay phút giây hạnh ngộ Đức Phagmo Drupa, Đức Lingchen Repa lập tức trào dâng lòng sùng kính mãnh liệt và thấy rằng không chỉ có Thượng sư của Ngài mà cả các bằng hữu và hết thảy chúng sinh đều là Phật không khác.

Đức Lingchen Repa dành hầu hết thời gian cho việc ẩn cư thiền định. Ngài luôn khoắc bạch y, sống cuộc đời của một hành giả yogi nên Ngài được tôn xưng danh hiệu “Repa”. Đức Lingchen Repa giáo độ vô số đệ tử, với năng lực đạo tâm và sự thành tựu tâm linh khiến Ngài được sánh như là 'Đức Sahara của Tây Tạng'.

Đức Tsangpa Gyare Yeshe Dorje kế tục truyền thừa của Đức Lingchen Repa, kiến lập lên Truyền thừa Drukpa và trở thành Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I.

Nguồn: Lingchen Repa - Lineage - www.drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,019,373
Số người trực tuyến: