Trân bảo của cuộc sống | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trân bảo của cuộc sống

494
29/12/2016 - 09:00

“Mani” là bảo châu như ý nêu biểu tình yêu thương và “Padma” là hoa sen tượng trưng cho trí tuệ, hai điều này kết hợp với nhau tạo thành trân bảo của cuộc sống

(Pháp hội quán đỉnh Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội, tháng 11/2008)

Tôi thấy rằng mảnh đất này đã đón nhận đầy đủ ân phúc gia trì của Đức Quan Âm. Qua dòng thời gian từ suốt thế kỷ thứ XII đến nay, nơi đây đã trở thành một thánh địa linh thiêng của lòng từ bi. Tôi cảm thấy hết sức tự hào vì có cơ duyên được đến đây cầu nguyện và đỉnh lễ Đức Phật của lòng Từ bi. Bản thân tôi cũng phát tâm thực hành hạnh nguyện của Đức Quan Âm, không chỉ trong đời này mà còn từ vô lượng kiếp trước. Trong Pháp hội hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn về pháp thực hành Đức Phật Quan Âm và trì niệm Lục tự đại minh chân ngôn “Om Mani Padme Hung”.

“Om Mani Padme Hung” là câu chân ngôn sáu âm biểu trưng cho sáu nguồn năng lượng khác nhau. Sáu nguồn năng lượng này đại diện cho sáu công hạnh nhằm loại bỏ sáu xúc tình tiêu cực căn bản tương ứng với sáu cõi. Chính vì thế trì tụng sáu âm thanh này giúp chúng ta không bị tái sinh vào sáu đạo luân hồi mà được vãng sinh về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Không những thế, công đức trì tụng chân ngôn “Om Mani Padme Hung” sẽ giúp chúng ta được giàu có về vật chất và tinh thần ngay trong kiếp sống hiện tại.


(Nghi thức cúng dàng Mandala trước khóa lễ)

Ở đây, “Mani” có nghĩa là trân bảo, là kim cương. Vì thế, một trong các công đức của việc tụng chân ngôn Lục tự là đem lại sự giàu có, không chỉ về vật chất thế gian mà quan trọng hơn là sự sung túc về tinh thần, về mặt tâm linh. Sau khi thành tựu trên phương diện vật chất, nếu không có tâm từ bi để chia sẻ và khiến người khác cũng được hạnh phúc no đủ như mình thì việc giàu có này chẳng có ý nghĩa gì. Từ “Padme” hay “Padma” chính là hoa sen, tượng trưng cho lòng từ bi vô điều kiện.

Đức Quan Thế Âm Tự Tại vì lòng từ bi phát khởi bi nguyện muốn cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh mê vọng, không phải chịu khổ trong ba đường ác. Đức Phật Di Đà phóng quang gia trì khiến đức Quan Âm hoá hiện mười một đầu, đầu trên cùng là Đức Phật Di Đà và pháp tướng Ngài có nghìn mắt nghìn tay để có thêm phương tiện tức tốc cứu độ chúng sinh. Thân Ngài sắc trắng, 11 đầu, có một đầu hiện tướng phẫn nộ.
Ngài có 8 tay chính: hai tay giữa ôm ngọc Mani;
Bên phải: tay thứ nhất cầm tràng, tay thứ hai trong thế ấn Vô uý, tay thứ ba cầm Pháp luân;
Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm bảo bình, tay thứ ba cầm cung tên, các tay còn lại để trong thế ấn Thí Vô uý, giữa mỗi lòng bàn tay Ngài đều có Phật nhãn, thân Ngài trang hoàng bằng các sức Thiên y, bảo báu xung quanh là vòng hào quang rực rỡ. Ngài đứng trong tư thế bất nhị. Vô lượng thiên ức Phật đồng thuyết chân ngôn Đại bi Thiên Thủ Thiên Nhãn cho nên công đức lợi ích khó có thể nghĩ bàn. Trì tụng chân ngôn Đại Bi Quan Âm tiêu trừ các nạn tà thần, ác quỷ, yểm đảo, dứt trừ chướng ngại chữa lành các bệnh, tiêu trừ phiền não thành tựu các tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

“Mani” là bảo châu như ý nêu biểu tình yêu thương và “Padma” là hoa sen tượng trưng cho trí tuệ, hai điều này kết hợp với nhau tạo thành trân bảo của cuộc sống. Vì vậy, khi nói tới đạo Phật là một lộ trình tâm linh để phát triển của mỗi cá nhân, việc tu tập Lục tự đại minh chân ngôn “Om Mani Padme Hung” hay việc hành trì lòng từ bi vĩ đại theo chư Phật, chư Bồ tát chính là một hành trình vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Trì tụng “Om Mani Padme Hung” là cách thức tu tập chính yếu, hầu hết Phật tử đều biết và trì tụng câu chân ngôn này. Mặc dù nhiều người có thể chưa hiểu toàn bộ nội dung hay ý nghĩa của câu chân ngôn, nhưng ít nhất họ biết cách tụng đọc, phát âm. Chính vì đây là Khẩu Giác ngộ có thể giúp viên mãn mọi tâm nguyện nên từ giờ phút này trở đi, tất cả chúng ta phải nương tựa vào chân ngôn này để tu tập. Nhờ đó, chúng ta sẽ có được sự gia trì của Đức Phật Quan Âm, sự gia trì của lòng bi mẫn không chỉ trong đời này mà nhiều kiếp sống tương lai. Bất kỳ ai tu tập hạnh từ bi đều sẽ đón nhận vô biên ân phúc gia trì từ Đức Quan Âm và hết thảy chư Phật, Bồ tát.

 (Trích ấn phẩm Mandala - Sự hợp nhất từ bi và trí tuệ theo quan kiến Kim cương thừa *, Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành, 2010)
(* Ấn phẩm giới thiệu các kỳ Pháp hội Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn viếng thăm Việt Nam qua các năm cùng tập hợp các giáo Pháp tôn quý được Đức Pháp Vương chia sẻ trong những kỳ Pháp hội này)

File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,247,053
Số người trực tuyến: