Kẻ thù bên ngoài - Kẻ thù bên trong | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kẻ thù bên ngoài - Kẻ thù bên trong

706
19/03/2022 - 17:30
རང་གི་ཞེ་སྡང་དགྲ་བོ་མ་ཐུལ་ན།   །
RANG GI ZHE DANG DrA WO MA THUL NA/
Nếu sân giận trong lòng chưa chế ngự,
ཕྱི་རོལ་དགྲ་བོ་བཏུལ་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར།   །
CHHI ROL DrA WO TUL ZHING PHEL WAR GYUR/
Thì bên ngoài kẻ thù sẽ càng tăng.
དེའི་ཕྱིར་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དམག་དཔུང་གིས།   །
DE CHHIR JAM DANG NYING JEI MAG PUNG GI/
Chỉ Từ bi quán là sức mạnh,
རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།   ༢༠།
RANG GYÜE DUL WA GYEL SÉ LAG LEN YIN/
Thuần phục tự tâm, Phật tử hành.
 

 
Ngay cả khi, bạn dốc hết tâm sức tìm cách loại trừ kẻ thù bên ngoài thì cũng hãy biết rằng bạn sẽ không thể nào loại bỏ được tất cả. Bạn phải loại bỏ được thực chất của kẻ thù bên ngoài đó là sự sân giận trong chính tâm bạn. Nếu sự sân giận của bạn được kiểm soát thì bạn không có kẻ thù bên ngoài. Sân giận phải được kiểm soát bằng lòng từ bi, nếu lòng từ bi được trưởng dưỡng mạnh mẽ thì năng lực này sẽ kiểm soát được sân giận. Lúc đó, dù cho kẻ thù bên ngoài có bao nhiêu đi nữa thì cũng không thành vấn đề. Nếu như có mặt, họ cũng sẽ không làm hại bạn về thể chất hay tinh thần. Đây là cách quan trọng để chúng ta tự kiểm soát chính mình.

(Trích ấn phẩm Ba bảy phẩm Bồ Tát Hạnh - Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,018
Số người trực tuyến: