Tại sao chúng ta phải đối xử với kẻ thù bằng lòng từ bi? (Phẩm thứ 16) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tại sao chúng ta phải đối xử với kẻ thù bằng lòng từ bi? (Phẩm thứ 16)

3605
02/03/2022 - 17:28
བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའི་མི།   །
DAG GI BU ZHIN CHÉ PAR KYANG PEI MI/
Thương yêu người khác như con ruột,
བདག་ལ་དགྲ་བཞིན་བལྟ་བར་བྱེད་ན་ཡང་།   །
DAG LA DrA ZHIN TA WAR JÉ NA YANG/
Ngườt trở mặt oán hận lại ta.
ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་བུ་ལ་མ་བཞིན་དུ།   །
NÉ KYI TAB PEI BU LA MA ZHIN DU/
Lòng không đổi coi như con ốm bệnh,
ལྷག་པར་བརྩེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།   ༡༦།
LHAG PAR TSE WA GYEL SÉ LAG LEN YIN/
Thương nhiều hơn - ấy hạnh Bồ đề.
 
Có nhiều lý do cho việc tại sao chúng ta phải bày tỏ sự tôn trọng và thương yêu với những người xử tệ với bạn như tôi đã nói trước đây, lý do chính vì họ là những người Thầy của bạn. Và tại sao chúng ta phải đối xử với họ bằng lòng từ bi? Bởi vì, họ hoàn toàn chịu ảnh hưởng của sự vô minh, mà thậm chí họ không biết đến. Bởi vì họ cho mình là bề trên, họ đánh đập, lợi dụng và thậm chí giết bạn, cho rằng họ có quyền được làm thế.
Những điều này xảy ra bởi vì họ chịu ảnh hưởng của sân giận, ganh ghét, vô minh, của bản ngã, tư tưởng vị kỷ và những điều vô nghĩa khác. Những điều vô nghĩa này hoàn toàn che mờ mắt họ, vì thế họ mới nói hoặc cư xử với bạn theo cách vô nghĩa, vô ơn hoặc vô tình nhất.
(Khai thị từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, trích ấn phẩm Ba bảy phẩm Bồ Tát hạnh, Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành)
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,953,212
Số người trực tuyến: