Ngã mạn cản trở con đường tu tập của bạn như thế nào? (Phẩm thứ 18) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ngã mạn cản trở con đường tu tập của bạn như thế nào? (Phẩm thứ 18)

770
21/02/2022 - 19:08
འཚོ་བས་འཕོངས་ཤིང་རྟག་ཏུ་མི་ཡིས་བརྙས།   །
TSHO WÉ PHANG SHING TAG TU MI YI NYÉ/
Gặp người, hạ tiện gia bần,
འཚབས་ཆེན་ནད་དང་གདོན་གྱིས་བཏབ་ཀྱང་སླར།   །
TSHAB CHHEN NÉ DANG GON GYI TAB
KYANG LAR/
Ma xâm, bệnh trọng muôn phần khổ đau.
འགྲོ་ཀུན་སྡིག་སྡུག་བདག་ལ་ལེན་བྱེད་ཅིང་།   །
DrO KUN DIG DUG DAG LA LEN JÉ CHING/
Bao nghiệp chướng, khổ đau ta thay chịu
ཞུམ་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།   ༡༨།
ZHUM PÁ MÉ PA GYEL SÉ LAG LEN YIN/
Không khiếp nhược - là hạnh Bồ đề.
 
Trên đường thực hành Bồ tát đạo, chúng ta luôn nói rằng: ngã mạn phải được ngăn chặn, và điều này không được cản trở việc thực hành khiêm tốn, từ bi. Nếu có sự cản trở thì không tốt. Một số người có cách khiêm tốn theo kiểu tự ti mặc cảm. Họ thiếu sự tự tin, vì thế họ nói: “Tôi chả là gì và không là ai cả.” Khi không thể tự sách tấn trong tu tập, họ nói: “Tôi không có căn cơ nên không thể tu tập” hoặc “Tôi không phải là Hành giả tốt. Bồ tát đạo vĩ đại như thế trong khi tôi chỉ là kẻ bình thường”, đây quả là một cách suy nghĩ đầy bi quan và cũng là lời biện bạch. Về mặt tu tập, sự khiêm tốn không được trở thành bất kỳ sự tự ti mặc cảm đầy bi quan nào.
 
 
Nếu bạn bị ngược đãi bởi bạn nghèo, hoặc nếu bạn ốm đau về thân thể hay tâm lý, gặp phải những tổn hại hay đau đớn, những điều này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tâm lý tự ti, mặc cảm. Bạn tự ti, mặc cảm vì bạn nghèo hoặc đau ốm, điều này cũng là sai. Kiểu tự ti, mặc cảm này chỉ dẫn đến thoái tâm. Cách tốt để có được tính khiêm tốn là chuyển hóa ngã mạn. Khiêm tốn thực sự có được khi ngã mạn hoàn toàn vắng bóng. Tự ti, mặc cảm không thể gọi là khiêm tốn.

Trên con đường Bồ tát, tất cả các loại ngã mạn về tài sản, về hình tướng, về danh vọng, sự giàu có..., đều cần được hành giả thực hành Bồ tát hạnh loại bỏ.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,953,212
Số người trực tuyến: