Naropa 2016 - Cầu nguyện Đức Naropa và Truyền thừa tôn quý | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Naropa 2016 - Cầu nguyện Đức Naropa và Truyền thừa tôn quý

279
27/10/2016 - 22:05
Đức Naropa là bậc Đại thành tựu giả người Ấn Độ từng được Đức Phật huyền ký và được kính ngưỡng  là hóa thân Quan Âm ứng hiện nhân gian.

Tương truyền ngay khi thành tựu Giác ngộ, chư Dakini từ cõi Thiên đã bay tới cúng dàng Ngài Sáu Sức Trang Hoàng. Đức Naropa đã hoằng truyền những giáo pháp thù thắng như Sáu Pháp Yoga của Naropa. Ngày này, các pháp thực hành này vẫn được tôn kính là những giáo lý cốt tủy của Phật pháp. Ngài cũng truyền dạy giáo pháp cho đệ tử ở khắp mọi miền, đặc biệt tại vùng Kashmir và Zanskar, nơi Ngài kiến lập vô số tự viên. Đức Naropa phô diễn vô số đại thần lực, dùng phương tiện thiện xảo cùng vô lượng vô biên công hạnh để lơi ích hữu tình. 


Ca khúc mới ca ngợi công hạnh của Đức Naropa và Truyền thừa của Ngài được sáng tác để cúng dường lên Đức Naropa và Truyền thừa tôn quý của Ngài vào đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Đản sinh Đức Naropa (1016 - 2016), đặc biệt hơn ca khúc được trình diễn trong những ngày diễn ra Đại Pháp hội Sáu Sức Trang hoàng Naropa 2016.
 Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,091,669
Số người trực tuyến: