Naropa 2016 - Tạ Đàn Đại Pháp hội Naropa Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa phát biểu | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Naropa 2016 - Tạ Đàn Đại Pháp hội Naropa Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa phát biểu

229
17/12/2016 - 21:32
Tôi mong nguyện các bạn sẽ thực hành tinh thần giáo pháp của Đức Naropa trong đời sống thường nhật sau khi trở về từ Đại Pháp hội, sau khi được chiêm bái Sáu Sức Trang Hoàng của Đức Naropa an vị trên tầng hai của Đại Bảo tháp Mandala Naropa. Nếu chỉ chiêm bái Pháp bảo mà không làm gì cả thì đó không phải là thực hành Phật pháp. Bạn cần phải thay đổi chính bản thân mình và cải thiện cách sống hướng tới mọi chúng sinh hữu tình. Đó mới chính là Phật pháp

Đại Pháp hội Naropa 2016 kết thúc hôm nay. Nhưng “tinh thần và thông điệp Naropa” sẽ vẫn được trì giữ và sẻ chia. Tôi sẽ lên kế hoạch tổ chức các chương trình hoằng dương Phật pháp tại các thành phố trên toàn thế giới trong 12 năm tới để lan tỏa rộng hơn nữa tinh thần của Truyền thừa Naropa. Cùng với sự phát triển của Truyền thừa Naropa là sự gìn giữ và bảo tồn văn hóa vùng Himalaya, văn hóa người Ladakh trên nền tảng giáo pháp của Đức Naropa, để cuối cùng chúng ta sẽ quay trở lại Ladakh sau 12 năm nữa. Một lần nữa, xin thành tâm cảm niệm công đức của các bạn! 

(Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Lễ bế mạc Đại Pháp hội Naropa 2016)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,232,082
Số người trực tuyến: