Naropa 2016 - Truyền thừa Drukpa và Sáu sức Trang Hoàng Naropa (video) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Naropa 2016 - Truyền thừa Drukpa và Sáu sức Trang Hoàng Naropa (video)

355
30/11/2016 - 00:11
Đại Pháp hội Naropa 2016, một sự kiện văn hoá tâm linh hy hữu mười hai năm một lần vừa được tổ chức long trọng tại Ladakh từ ngày 12/9~23/9/2016. Được kính ngưỡng là Pháp hội của "Kiến tức giải thoát", tâm điểm của Đại Pháp hội là khoảnh khắc Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khoắc Sáu Sức Trang Hoàng Naropa, "Pháp Bảo tối thắng của Truyền Thừa Drukpa".
 
 
Xá lợi Sáu Sức Trang Hoàng Naropa được kính ngưỡng và tin tưởng mạnh mẽ rằng những ai dù chỉ cần một lần được chiêm bái, đỉnh lễ đều đón nhận ân phước gia trì vô song và tiêu trừ được vô số chướng ngại trong đời sống và đạt giải thoát khỏi luân hồi sinh tử
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,232,069
Số người trực tuyến: