Bản nguyện của Đức Phật Dược Sư | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bản nguyện của Đức Phật Dược Sư

55
28/05/2023 - 20:13

Phần 4: Bản nguyện của Đức Phật Dược Sư

Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến lý do vì sao pháp thực hành Phật Dược Sư được đặc biệt chú trọng, mặc dù điều này không có nghĩa là chúng ta không thể thực hành các pháp tu khác như Thượng sư Liên Hoa Sinh hay Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara. Mọi pháp thực hành đều nhằm mục đích chỉ cho chúng ta nhận ra Đức Phật nơi tự thân. Điểm khác nhau chỉ là mỗi một vị Phật có bản thệ khác nhau, là những đại nguyện khác nhau mà các Ngài đã phát ra khi còn là Bồ tát bắt đầu hành trình tu tập để đạt được quả vị Phật. Ví dụ, Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara có bản thệ viên mãn tất cả mọi tâm nguyện của chúng sinh, bảo vệ chúng sinh khỏi mọi hiểm nguy và khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày, khiến cho mọi công hạnh, hoạt động đều tăng trưởng hướng đến quả vị cứu kính là giải thoát giác ngộ. Đó giống như một lời cam kết, một lời hứa nguyện mà Đức Lục Độ Mẫu Tara từng phát thệ trong quá khứ.

Tương tự như vậy, bản nguyện của Đức Phật Dược Sư là sau khi chứng đạt được quả vị Phật, Ngài sẽ chữa lành tất cả mọi bệnh tật từ khía cạnh bí mật đến khía cạnh thể chất cho tất cả những ai tưởng nhớ đến Ngài, nhờ tất cả mọi công đức thiện nghiệp mà Ngài tích lũy được qua thực hành thiền định, bố thí, v.v… Bệnh tật ở khía cạnh bí mật là ba độc tham sân si, và bệnh tật ở khía cạnh thể chất là biểu hiện của những xúc tình này.

Ví dụ, một người có thể uống quá nhiều rượu do những xúc tình trong tâm, có thể là do tham muốn hoặc khổ đau. Anh ta có thể uống vì một tham muốn không đạt được hoặc một nỗi đau khiến anh nghĩ rằng đời chả đáng sống nữa và uống rượu có thể giúp quên đi hoặc vượt qua nỗi buồn hay sự chán chường này. Thực tế là anh ta đang mượn rượu để lãng quên đi cảm xúc khó chịu của mình. Điều này có nghĩa dù cho có ngừng uống rượu thì anh ta vẫn cần tìm một cách khác để lãng quên tham muốn hay xúc tình khổ đau trong tâm. Chừng nào xúc tình đó còn chưa thuyên giảm, chừng nào nó chưa được hiểu rõ hay chuyển hóa, thì nhất định anh ta còn cần tới một cách khác để tìm sự quên lãng.

Cũng như vậy, huyết áp cao và những căn bệnh tương tự khác có thể là biểu hiện của sân giận, cũng lại xuất phát từ tham muốn. Đó là lý do tại sao bản nguyện của Đức Phật Dược Sư là chữa trị cả nguyên nhân sâu xa lẫn sự biểu hiện phát tác ra bên ngoài của bệnh tật.

(Trích khai thị của Đức Gyalwa Dokhampa)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,770
Số người trực tuyến: