Tịnh hóa bản thân thông qua thực hành Đức Phật Dược Sư | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tịnh hóa bản thân thông qua thực hành Đức Phật Dược Sư

61
28/05/2023 - 20:16

Phần 6: Tịnh hóa bản thân thông qua thực hành Đức Phật Dược Sư 

Việc hiểu rõ các thứ lớp hành trì pháp tu Đức Phật Dược Sư rất cần thiết để có thể thực hành trọn vẹn pháp tu này. Bước đầu tiên, bạn cần ghi nhớ rằng Đức Phật Dược Sư và bản nguyện của Ngài sẽ giúp chữa khỏi tất cả mọi bệnh tật cho chúng sinh. Điều này đến từ năng lực gia trì mà Ngài có được từ việc đã tích lũy viên mãn trí tuệ, công đức, những nguyên nhân và điều kiện phù hợp, đầy đủ của Ngài.

Bước thứ hai của việc thực hành là quán tưởng Đức Phật Dược Sư: sắc thân màu xanh dương, tay trái cầm một bình bát (lungsay) đựng đầy cây thuốc thảo dược và tay phải cầm một cây kha tử (Arura), trong thế ấn thí nguyện. Trong y học Phật giáo, có ba loại thuốc căn bản đó là Aru, Baru và Kyuru, trong đó Aru chính là thảo dược mà Đức Phật Dược Sư trì giữ trên tay phải của Ngài.

Bước tiếp theo, chúng ta trì chân ngôn của Đức Phật Dược Sư – “Tayatha Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha”. Khi trì chân ngôn, hãy quán tưởng cam lộ chảy xuống từ toàn thân Đức Phật Dược Sư, đặc biệt từ bình bát đựng thuốc quý của Ngài chảy tràn cam lồ, cam lộ này rót xuống toàn thân bạn. Khi cam lộ chảy qua đỉnh đầu thấm đẫm toàn bộ cơ thể bạn, hãy cầu nguyện rằng tất cả những hành động ác của thân, khẩu và ý mà bạn đã tích tụ do vô minh, sân giận, tham lam và ghen tị trong quá khứ và trong đời hiện tại, dẫn đến kết quả là bạn phải chịu đựng nhiều bệnh tật và khổ đau trong đời này, quán tưởng tất cả đều được tịnh hóa. Khi bạn tiếp tục trì chân ngôn, quán tưởng cơ thể bạn được cam lộ tịnh hóa từ trong ra ngoài.

Mỗi khi chúng ta thực hành pháp Phật Dược Sư, việc tự quán tưởng này rất quan trọng. Khi thực hành tịnh hóa theo cách này, tôi cảm thấy có nhiều lợi ích khác hữu hình nữa bên cạnh lợi ích tịnh hóa và khía cạnh tâm linh của pháp tu.

(Trích khai thị của Đức Gyalwa Dokhampa)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,770
Số người trực tuyến: