NAROPA 2016 - Buddham Sharnam - Long Life Prayer For His Holiness The Gyalwang Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

NAROPA 2016 - Buddham Sharnam - Long Life Prayer For His Holiness The Gyalwang Drukpa

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 731,657
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY