| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
​BODHICARYAVATARA
​BODHICARYAVATARA: “Một hướng đạo về cách thức trong đời sống của bậc Bồ tát” (A Guide to the Bodhisattva’s way of life), là một tác phẩm do Ngài Shantideva - một bậc Thầy chứng ngộ trong Đạo Phật vào thế kỷ thứ tám tại Đại học tự viện Nalanda nằm ở miền Bắc Ấn Độ trước tác.
 
PAGE of 1 ( 1 TOTAL RECORDS)
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,238,439
Số người trực tuyến: