| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Lung
Khí - nguồn năng lượng khí rất cần cho sinh lực của cả thân và tâm. 
Lumbini
Một trong bốn thánh địa triều bái có liên hệ tới cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Đây là nơi Hoàng hậu Mayadevi đã hạ sinh Thái tử Siddharta Gautama, người về sau đã chứng đắc giác ngộ tối thượng, sáng lập Đạo Phật và được sùng kính tôn xưng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thánh địa này nằm ở tỉnh Kapilavastu thuộc Nepal, gần biên giới Ấn Độ. 
Lower Drukpa
xem thêm Me Druk.
Lotsawa
Nghĩa đen, “song ngữ”; người chuyển dịch các kinh điển Phật giáo, thường làm việc cùng với các bậc đại thiền trí Ấn Độ. 
Lobpon
Còn được phát âm thành lopen hay lopon theo tiếng Bhutan; một pháp sư (bậc thầy chuyên giảng pháp) trong Phật giáo đã đạt tới cấp độ cao nhất về khả năng thuyết pháp. 
Lhomon
Tên cũ của nước Bhutan.
Lhakhang
Nơi chỉ sử dụng để thờ phụng.
Lhagthong
Xem thêm Vipashyana. 
Lamrim
Các cấp độ trên con đường tới giải thoát; một tập hợp những luận thuyết mô tả từng cấp độ riêng biệt trên con đường tâm linh, như đức Phật Thích Ca đã từng khai thị, và dựa trên những luận giải của Đức Atisha trong A Lamp for the Path.
Lamdre
Giáo pháp về đạo và quả được hoằng truyền từ Ấn Độ sang Tây Tạng bởi Đức Mahasiddha Virupa và được thực hành trong Truyền thừa Sakya. 
 
Lama Lhakhang
Nghĩa đen, “Nhà Thờ Tổ”; nơi tôn thờ tượng của các bậc thượng sư Truyền thừa.
Lama
Một bậc Thầy tâm linh hay bậc Thượng sư trong Phật giáo Tây Tạng, được các đệ tử sùng kính, song ngày nay được sử dụng trong giao tiếp để gọi chư Tăng Tây Tạng, không kể tới cấp độ chứng đạt về tâm linh của họ. 
Lahaul
Còn được biết đến dưới tên gọi Garsha trong tiếng Tây Tạng, được tôn kính là “thánh địa của chư dakini”, nằm ở tỉnh Hamachal Pradesh, Ấn Độ.
PAGE of 1 ( 13 TOTAL RECORDS)
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,238,439
Số người trực tuyến: