| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Mulasarvastivadin
xem thêm Vaibhasika.
Mount Meru
Núi Meru – xem thêm Sumeru
Mount Kailash
Núi Kailash – còn được gọi là Kang hay Gang Rinpoche theo tiếng Tây Tạng, nằm ở phía tây Tây Tạng; là thánh địa duy nhất trên thế giới được đồng thời tôn kính bởi những người theo Phật giáo, Ấn Độ giáo, Jaina giáo và Bonpo giáo. Đối với những người theo Phật giáo Nguyên Thủy, đây là cõi của Thượng tọa bộ bao gồm 1,300 vị A La Hán; đối với các hành giả Kim Cương Thừa nơi đây là Mạn Đà La hay là cõi của Chakrasamvara. Tự tính linh thiêng của Núi Kailash và Hồ Manasarovar được nhắc tới trong Kinh điển. Đối với tín đồ Ấn Độ giáo đây là cõi của Thần Shiva. Núi Kailash là thánh địa đối với tín đồ Jaina giáo vì vị thánh đầu tiên hay còn gọi là Tirthankar của họ, Bhagwan Rishadevji đã đạt được giải thoát sau khi nhập thiền tại đây. Đối với tín đồ Bonpo giáo, đây là thánh địa nơi Miwo Shenrab, người sáng lập ra tín ngưỡng Bonpo đã từ cõi thiên giáng trần. Đối với tín đồ Bonpo giáo, Núi Kailash là “núi sống” và Hồ Manasarovar là “hồ sống” của trái đất. 
Moksha
“Giải thoát” khỏi vòng sinh tử luân hồi của vũ trụ, theo thuyết của đạo Jaina.
Möepa, Buddha
Một Đức Phật vị lai sẽ xuất hiện trong Hiền Kiếp. 
Miwo Sherab
Người sáng lập nên tín ngưỡng Bonpo. 
Middle Drukpa
xem thêm Bar Druk
Me Druk
Dòng Hạ Drukpa, được sáng lập bởi Đức Gyalwa Lorepa (1188-1250), một trong những đệ tử lỗi lạc nhất của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I Yeshe Dorje (1161-1211).
Mayadevi, Queen
Hoàng hậu Mayadevi, còn có tên là Mahamaya; thân mẫu của Đức Phật Thích Ca. Hoàng hậu đã viên tịch bảy ngày sau khi hạ sinh Đức Phật và tái sinh ở cõi trời Đao Lợi. Sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã lên cõi trời ba tháng để thuyết pháp cho thân mẫu và đã giáng thế xuống Sankashya, nay là Uttar Pradesh, Ấn Độ. Sankashya là một trong tám thánh địa hành hương triều bái của Đạo Phật. 
Marpa
(1012-1096) – còn có có danh hiệu là Marpa Chokyi Lodro. Ngài là đệ tử lỗi lạc của Đức Naropa và là bậc thầy Tây Tạng được tôn kính đã có công hoằng truyền vô số giáo pháp Kim Cương Thừa, đặc biệt là giáo pháp Đại Thủ Ấn, từ Ấn Độ sang Tây Tạng. Ngài còn có pháp danh là Marpa Lotsawa, hay Marpa Đại Dịch Giả. 
Maratika
Một hang thiền nằm ở tỉnh Khotang thuộc Nepal, nơi Đức Guru Padmasambhava và Minh Phi Mandarava chứng đạt bất tử.
Mara
Ma Vương; chủ nhân tầng trời dục giới, đã bị Đức Phật hàng phục trước khi đạt giác ngộ giải thoát; cũng là chướng ngại lớn nhất đối với hành giả vì là đó là căn bản vô minh làm náo loạn người hành thiền. 
Mantrayana
xem thêm Vajrayana.
Mantra
Chân ngôn, một âm hoặc một chuỗi âm chứa đựng một năng lực siêu việt của vũ trụ và những quyền năng khác nhau của Chư Phật; đôi khi có cả danh hiệu của một Đức Phật hoặc một Bồ Tát. 
Manjushri
Đức Văn Thù, Đức Bồ Tát Đại Trí Tuệ.
PAGE of 2 ( 30 TOTAL RECORDS)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,309
Số người trực tuyến: