| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Upper Drukpa
xem thêm To Druk.
Upasaka
nam cư sĩ quy y Phật, Pháp, Tăng và tu trì ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu.
Unyon
(1458-1532) còn được biết đến là Unyon Kunga Sangpo, một trong ba vị thánh điên vĩ đại nhất thế kỉ XV của Tây Tạng, thuộc truyền thừa Drukpa.
PAGE of 1 ( 3 TOTAL RECORDS)
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,231
Số người trực tuyến: