| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Copper Color Mountain
Núi Màu Đồng – là cõi Tịnh độ tại thế gian của Đức Guru Padmasambhava.
Cittamatra
Duy Thức Học – học thuyết Duy Tâm, một giáo pháp quan trọng của trường phái Duy thức, sáng lập bởi các Ngài Vasubandhu và Asanga vào thế kỷ thứ 4. Nghĩa đen là “Duy thức”. Theo lý thuyết của trường phái này, tất cả những trải nghiệm của tâm thức chỉ là những ảo tưởng, tưởng tượng và phân biệt sai lầm, không có bản chất.
Chokyi Wangchuk
(1212-1270) – còn được biết đến dưới danh xưng Guru Chowang, một trong năm vị vua khám phá kho tàng bí mật.
Choje
một Pháp sư hoặc danh hiệu của đạo sư, hoặc nhà tiên tri cao cấp.
Chogro Luyi Galtsen
(thế kỷ thứ VIII) - một trong 25 Đại đệ tử của Đức Guru Padmasambhava, và là một trong những người Tây tạng đã thỉnh mời Đạo sư Ấn Độ vĩ đại Vimalamitra tới Tây Tạng. Karma Lingpa, người khám phá kho tàng vào thế kỷ thứ 14 được xem là một trong những hóa thân gần nhất của Ngài. Cùng với đại học giả Jinamitra, Ngài đã chuyển dịch các kinh luật, cũng như đã đưa ra các luận giải quan trọng về tác phẩm “Toát yếu Vi diệu pháp” của Asanga, và giúp đỡ các dịch giả Vimamitra và Vairotsana trong việc dịch nhiều bản Tantra. Cùng với Jnanagarbha, Ngài cũng chuyển dịch “Kệ tụng căn bản về Trí tuệ của Lý Trung đạo” của Nagarjuna và “Luận giải về Ngọn đèn Trí tuệ” của Bhavaviveka là luận giải tác phẩm của Đức Long Thọ. Ngài được coi là Đại dịch giả vĩ đại thứ ba của Tây Tạng.
Chöd
nghĩa đen là “cắt”, một pháp thực hành Kim Cương Thừa để cắt đứt bản ngã và sự chấp thủ, được sáng lập bởi Đức Machig Labdron, một nữ hành giả Tây Tạng nổi tiếng được coi là hóa thân của Yeshe Tsogyal, một trong những đệ tử lỗi lạc nhất của Đức Guru Padmasambhava. Trong pháp tu này, hành giả quán tưởng cúng dường thân thể mình cho các Bản tôn thiêng liêng, Ma vương và các đối tượng mình đã mang nợ trong nhiều kiếp. Pháp tu này thường được thực hành tại những nơi cô tịch và kinh sợ như nghĩa trang, để có thể đối trị nỗi sợ hãi. Pháp tu này cũng rất hiệu quả để chữa lành bệnh tật.
Charya Tantra
cấp độ thứ hai của Tantra, nhấn mạnh đến cả việc thiền định và thực hiện nghi quỹ.
Chakrasamvara
tiếng Tạng là khorlo demchok, một trong những Bản tôn thiền định chính của trường phái Sarma của Phật giáo Tây Tạng. Ngài biểu trưng cho tinh túy thiền định của Đức Avalokiteshvara, bản tôn biểu trưng cho lòng Đại bi. Đặc trưng của Ngài là màu xanh dương, có bốn mặt, hai, sáu hoặc mười hai tay trong tư thế hợp nhất với Phật mẫu Vajra Varahi, được hiểu là sự hợp nhất của Đại Lạc và Tính Không.
Calm-abiding meditation
Thiền Tĩnh trụ - xem them Shamatha.
PAGE of 1 ( 9 TOTAL RECORDS)
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,379
Số người trực tuyến: