| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Emptiness
tính không – xem thêm shunyata.
Eightfold Path
Bát Chánh Đạo – con đường đưa tới đoạn khổ; tức là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến và chính định.
Eight worldly dharma
Tám Pháp Thế tục - được và mất, vinh và nhục, khen và chê, hạnh phúc và khổ đau.
Eight Practice Lineages
Tám Truyền thừa Thực Hành - còn được gọi là “Bát Đại Thừa Thành Tựu Tâm Linh”, bao gồm các dòng Nyingma, Kadampa, Dagpo Kagyud, Shangpa Kagyud, Sakya, Chöd, Jordruk hoặc Kalachakra và Orgyanpa.
Eight offerings
Tám phẩm vật cúng dường: nước uống, nước rửa chân, hoa, hương, đèn, bột thơm, thực phẩm và âm nhạc.
Eight auspicious symbols
Tám tướng cát tường - song ngư, lọng vàng, bảo cái, hoa sen, tràng phan chiến thắng, bảo bình, pháp luân và dây quyến sách.
PAGE of 1 ( 6 TOTAL RECORDS)
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,364
Số người trực tuyến: