| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Vikramashila
cùng với Đại học Nalanda là một trong hai trung tâm tu học Phật giáo quan trọng nhất, trong triều đại Pala cai trị Ấn Độ vào giữa thế kỉ thứ VIII và XII. Atisha là một trong những học giả lỗi lạc nhất của trung tâm này. Trung tâm này bị quân xâm lăng Hồi giáo phá hủy vào thế kỉ thứ XII.
Vasabanfhu
(thế kỉ thứ IV) – một học giả-tăng sĩ người Ấn Độ, cùng với người huynh đệ Asanga, là người thành lập chính trường phái Yogacara.
Vajrayana
“kim cương” hay “mật thừa”; thường đồng nghĩa với Mantra thừa và Tantra thừa; được phát triển từ Phật giáo Đại thừa và dựa trên những nghĩ lễ thực hành cao cấp; sự khởi đầu rất quan trọng trong Kim cương thừa và phải được một bậc thầy chính thống đủ phẩm hạnh truyền quán đỉnh cho hành giả để thực hành thiền định kết nối với một bản tôn cụ thể.
Vajrasattva
Báo thân của chư Phật, là cội nguồn của phương pháp tu tập tịnh hóa nghiệp chướng.
Vajrapani
nghĩa đen, “tiếng sét trong tay”; một trong ba vị Bồ Tát, người biên soạn chính các giáo pháp Kim cương thừa, hiển lộ quyền năng của tất cả chư Phật.
Vajradhara
nghĩa đen , “người nắm giữ kim cương”, còn được biết là Dorje Chang trong tiếng Tạng; đức Phật nguyên thủy hay Adi Buddha, một pháp thân của đức Phật, màu xanh đậm; hiển lộ tinh túy của chư Phật và đại diện cho chứng ngộ về giác ngộ của Đức Phật nguyên thủy.
Vajra Yogini
nghĩa đen là “nữ hành giả kim cương”, Dorje Neljorma trong tiếng Tạng, một bản tôn thiền định trong ánh đỏ mờ, trong hình tướng của một thiếu nữ mười sáu tuổi, với con mắt trí tuệ thứ ba nằm thẳng đứng giữa trán.
Vajra Song
dorje lu trong tiếng Tạng, còn được biết là “Bài hát Kim cương”, trong đó giai điệu đươc thu nhận trong giấc mơ qua đó những lời linh thiêng được truyền trao, thâm nhập trực tiếp vào trạng thái chứng ngộ của bậc thượng sư thụ nhận giấc mơ đó.
Vairotsana
một trong hai mươi lăm đệ tử của Đức Liên Hoa Sinh, bậc Thượng sư sống vào triều đại vua Trisong Deutsan (790-844), được tôn kính là một đại dịch giả. Ngài là một trong bảy vị tu sĩ đầu tiên được sắc phong bởi Shantarakshita và được cử đến Ấn Độ theo học với Sri Singha.
Vairochana
một trong Ngũ Trí Phật, có mầu trắng và nằm ở vị trí trung tâm, thuộc Ngũ bộ Phật. Thực hành tu tập theo đức Tỳ Lô Giá Na có thể chuyển hóa vô minh thành Pháp giới thể tánh trí.
Vaibhasika
được Vasubandhu định nghĩa là một trong mười tám trường phái Nguyên Thủy Phật giáo và là một nhánh học thuyết của Sarvastivada dựa trên kinh sách được viết vào thế kỉ thứ II. Trường phái này phổ biến nhất ở Kashmir và những học thuyết này có ảnh hưởng đến các trường phái Phật giáo khác. Trong Phật giáo Kim Cương Thừa, đây là một trong bốn kiểu thiền định, đó là Vaibhasika, Sautrantika, Yogacara và Madhyamika và cũng đề cập đến một nhánh của Phật giáo Nguyên thủy được phát triển vào thế kỉ thứ XVIII, bao gồm bốn trường phái chính: Mulasarvastivadin, Mahasmghika, Sthaviravada và Sammitiya, cùng với mười bốn trường phái phụ bắt nguồn từ bốn trường phái chính này. Một trong số đó, trường phái Sthaviravada tiếng Pali là Theravada (Phật giáo Nguyên thủy) được trì giữ đến ngày nay bởi các tăng sĩ Ấn Độ, Mianmar, Thái Lan, Sri Lanka...
Vagisvara
một tên gọi khác của Manjushri.
Upper Drukpa
xem thêm To Druk.
Upasaka
nam cư sĩ quy y Phật, Pháp, Tăng và tu trì ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu.
Unyon
(1458-1532) còn được biết đến là Unyon Kunga Sangpo, một trong ba vị thánh điên vĩ đại nhất thế kỉ XV của Tây Tạng, thuộc truyền thừa Drukpa.
PAGE of 27 ( 399 TOTAL RECORDS)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,313
Số người trực tuyến: