| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Toglen
cho và nhận” một thực hành thiền định nhằm rèn luyện tâm vị tha trong hình thức mạnh mẽ nhất, trong đó hành giả tự mình nhận lấy những khổ đau của người khác và cho đi hạnh phúc, thành công của chính mình.
Togdenma
Xem thêm yogini.
Tog den
Xem thêm yogi.
Tirthankar
còn được gọi là Tirthankara, có nghĩa là “Người lội qua chỗ cạn” hay Jina(/em> có nghĩa là “Người Chiến Thắng” hay “Thắng Giả”. Ngài là một người bình thường đã đạt tới giác ngộ nhờ tu khổ hạnh và sau đó đã trở thành hình mẫu cho những người tìm kiếm sự hướng đạo tâm linh.
Tipupa
nghĩa đen là “người bồ câu”; là hóa thân của người con trai lớn của Đức Marpa là Ngài Dharma Dode, người đã được chọn vào ngôi vị trì giữ Truyền thừa khẩu truyền của Đức Marpa. Mặc dù vậy, Ngài thị tịch trong một tai nạn do cưỡi ngựa và do không thể tìm được một thân tướng phù hợp cho tâm thức, Ngài Dharma Dode đã chuyển tâm thức của Ngài vào thân một con chim bồ câu mới chết vì bệnh, cùng với toàn bộ những lời huấn thị bí mật khẩu truyền của Đức Marpa. Đức Marpa liền gửi con chim bồ câu này tới một nhà xác ở Ấn độ nơi xác của một cậu bé mười sáu tuổi đang chuẩn bị được hỏa thiêu. Ngài Dharma Dode liền chuyển tâm thức từ thân con chim bồ câu sang thân đã chết của cậu bé và cậu bé lập tức sống lại và được gọi là Tipupa. Ngài là một đệ tử của Đức Naropa và Đức Maitripa và được đón nhận vô số giáo pháp vô hình từ hai Ngài. Ngài Rechungpa đã được đón nhận những giáo pháp dakini vô hình từ Đức Tipupa và đã truyền lại các giáo pháp này cho Ngài Milarepa.
Timug
Vô minh – sự không biết, ảo tưởng, thiếu nhận thức rõ ràng.
Tilopa
còn được biết đến với danh hiệu Tili Sherab Zangpo trong tiếng Tây Tạng. Được kính ngưỡng là một trong tám mươi tư đại thành tựu giả Ấn độ, Ngài là Căn Bản Thượng Sư của Đức Naropa.
Three root samayas
tam giới căn bản – ba giới nguyện gốc quy định một hành giả cần coi mọi pháp tướng đều là bản tôn, mọi âm thanh đều là chân ngôn và mọi tâm thức đều là Pháp Giới.
Three Dharma Kinh of Tibet
Ba vị Vua Pháp của Tây Tạng - Đức Songtsen Gampo (617-650), Đức Trisong Deutsen (790-844) và Đức Ralpacan (806-838) được tin là hóa thân tương ứng của Đức Quan Thế Âm, Đức Văn Thù và Đức Kim Cương Thủ, những bậc đã thiết lập nền tảng Đạo Phật và thỉnh mời vô số học giả giác ngộ và bậc thầy tâm linh tới hoằng pháp tại Tây Tạng.
Three Bodhisattvas
thông thường chỉ Đức Quan Thế Âm, Đức Văn Thù và Đức Kim Cương Thủ, tiêu biểu cho tâm từ bi, trí tuệ và quyền năng của hết thảy Chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Jamyang Yeshe Rinchen (1364-1413), Đức Namkha Palzang (1398-1425) và Đức Sherab Zangpo (1400-1438) đã được ấn chứng là hóa thân của ba vị Bồ Tát trì giữ ngôi vị lãnh chúng Truyền thừa Drukpa sau chín vị vua họ Senge và trước khi Đức Gyalwang Drukpa đời thứ II Kunga Paljor (1428-1476) hóa thân trở lại.
Thogme Zangpo
(1297-1371) – Một học giả lỗi lạc, đản sinh ở Paljung, phía đông nam Tự viện Sakya nổi danh tại Tây Tạng. Giáo pháp lừng danh của Ngài về Bồ Tát Hạnh mang tên “Ba mươi bảy pháp thực hành Bồ Tát Hạnh” (Thirty- Seven Bodhisattva Practices) là một trong những giáo pháp quan trọng nhất về sự rèn luyện tâm thức để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm.
Thirteen traditional arts of Bhutan
mười ba nghệ thuật cổ truyền của Bhutan - được gọi là zorig chosum theo tiếng Bhutan, bao gồm: chế tạo giấy, khai thác đá, rèn sắt, nghệ thuật đồ gốm, hội họa, đúc đồng, khắc gỗ, đá, kim loại, nghề mộc, kim hoàn, nghề tre nứa và nghề thêu. Bậc Terton xuất chúng Pema Lingpa (1445/50-1521) đã được sùng kính nhờ công hạnh du nhập các nghề nghệ thuật cổ truyền này. Năm 1680, Đức Shabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651) đã cho xây dựng hai ngôi trường để đào tạo những nghề này và đã được chính thức hệ thống lại bởi Đức Gyelsey Tenzin Rabgye (1638-1696), bậc Druk Desi thứ tư của Bhutan.
Third Council
Hội kết tập lần thứ ba - hội kết tập kinh điển lần thứ ba được tổ chức tại Pataliputra vào 236 năm sau khi Đức Phật thể nhập niết bàn; do Đức Vua Ashoka làm chủ tọa, mục đích của Hội kết tập lần thứ ba là để hệ thống hóa Tam Tạng Kinh Điển.
Thimphi
Thủ đô của Bhutan. Nguồn gốc của tên gọi này liên hệ tới bậc hộ trì của Truyền thừa Drukpa là Jakpa Melan. Tương truyền vị hộ pháp này đã biến mất vào trong hòn đá ngày nay vẫn nằm phía ngoài Dechenphu Lhakhang tại Thimphu và do sự kiện này mà nơi đây được gọi tên là Thimphu- thim có nghĩa là “tan vào” và phu hay phug có nghĩa là “ nơi trú ngụ vắng vẻ”.
Theravada
Thượng Tọa Bộ – nghĩa đen là “giáo pháp của các bậc thượng tọa”, một trong mười tám dòng phái của Phật Giáo Nguyên Thủy phát triển chủ yếu ở Đông Nam Á, nguồn gốc của dòng phái bắt nguồn từ Trưởng lão bộ; đây là dòng phái duy nhất theo Phật Giáo Nguyên Thủy vẫn còn lưu truyền lại tới ngày nay.
PAGE of 27 ( 395 TOTAL RECORDS)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,290,917
Số người trực tuyến: