| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Six Perfections
Lục Độ - xem thêm Six Paramitas
Six Paramitas
Six Paramitas: Sáu Ba La Mật – pháp thực hành chính của chư Bồ Tát; sự hoàn thiện sáu phẩm hạnh: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ.
Sikkim
một vùng đất cổ xưa được biết đến với tên gọi Indrakil hay “Khu vườn của Indra, chúa tể các cõi thiên”, hiện nay là một vùng đất thuộc Ấn độ nằm gọn trong lòng dải Hymalaya, giáp biên giới Nepal về phía tây, biên giới Tây Tạng về phía bắc và đông và biên giới Bhutan về phía đông nam. Đức Guru Padmasambhava đã đi qua Sikkim trên đường tới Tây Tạng; Ngài đã ban gia trì cho vùng đất này, đưa Đạo Phật du nhập vào và tiên đoán trước về một triều đại vua sẽ trị vì trên đất này trong thời sau. Đây cũng là một vùng đất được gia trì bởi có rất nhiều hang động của chư dakini cũng như từng có sự hiện diện của rất nhiều bậc thầy linh thiêng đã để lại ở đây vô số ấn chứng về thành tựu giác ngộ của các Ngài.
Siddhi
Thành tựu - những quyền năng tuyệt đối mà một siddha đã đạt được.
Siddharta Gautama
Xem thêm Sakyamuni và cảnh.
Siddha
Thành tựu giả - một bậc thầy đã trực tiếp đạt được chứng ngộ vượt xa những tu học thông thường và hoàn toàn có được những quyền năng tự  tại được cả đối với thân và pháp.
Shunyata
Tính không – tongpa nyid trong tiếng Tây Tạng; là bản chất của mọi sự vật hiện tượng vạn pháp đều là vô thường; không một pháp nào có bản chất chắc thật, tất cả chỉ là tuỳ duyên.
Shiva
thần Siva - một vị thần chính của Đạo Hindu.
Shingthiri, Kinh
vua Shingthri - vị vua của vương quốc cổ đại Lhomon, ở miền nam Tây Tạng; một chúa quỷ theo truyền thuyết đã bị hàng phục bởi Đức Gesar thuộc tỉnh Ling.
Shingkyong Wangpo
Hộ pháp của Tsari, thánh địa linh thiêng của bản tôn Chakrasamvara, gần tự viện Drug Sangag Choeling, miền nam Tây Tạng
Shinay
Thiền định – xem thêm Shamatha.
Shawaripa
Một trong tám mươi tư Thành tựu giả của Ấn Độ.
Shantideva
(khoảng thế kỷ thứ VIII) - một học giả Phật giáo Ấn độ đã từng tu học tại Đại học lừng danh Nalanda. Ngài là một người trung thành với trường phái Madhyamika tức Trung Đạo.
Shantarakshita
một bậc đại thiền trí nổi danh trong Phật giáo Ấn độ vào thế kỷ thứ tám và là trụ trì của trường Đại học danh tiếng Nalanda; một người cùng sinh thời với Đức Guru Padmasambhava và có pháp danh gần gũi là Khenpo Bodhisattva trong tiếng Tây Tạng. Ngài đã sáng lập ra trường phái triết học Yogacara-Svatantrika-Madhyamaka trong đó có hợp nhất cả giáo lý Trung Đạo của Đức Nagarjuna (150-250), giáo lý Yogacara của Đức Asanga (300-370) với những luận cứ logic và những nhận thức luận của Đức Dharmakirti. Ngài đã khuyên đức vua Trisong Deutsen (790-844) nên mời Đức Guru Padmasambhava tới nhiếp phục những thế lực ám chướng đã cản trở sự hoằng truyền của Phật Pháp tại Tây Tạng. Cùng với Đức vua Trisong Deutsan và Đức Guru Padmasambhava, Ngài đã viên mãn hoàn thành công trình xây dựng Samye, tự viện Phật giáo đầu tiên được kiến lập ở Tây Tạng. Ngài cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc dẫn nhập Đạo Phật và Truyền thừa thụ giới Sarvastivadin (Nhất thiết hữu bộ) vào Tây Tạng, thời đó được phát triển tại Samye.
Shambala
một vương quốc thần bí mà sự tồn tại được nhắc tới trong nhiều kinh điển cổ đại, bao gồm cả Kalachakra Tantra. Được trị vì bởi một dòng tộc vua Kulika hay Kalki (tiếng Phạn), hay Rigden (tiếng Tây Tạng), họ là những bậc trì giữ và phát triển giáo pháp Kalachakra Tantra. Đây được coi là một nơi an nhiên, hỷ lạc, với mọi người dân sống trong vương quốc này đều là những bậc giác ngộ.
PAGE of 27 ( 395 TOTAL RECORDS)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,290,923
Số người trực tuyến: