| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Skandba
Uẩn – thuật ngữ dùng để chỉ năm yếu tố: Sắc. thọ, tưởng, hành, thức.
Sixteen Arhats
Mười sáu vị A La Hán; mười sáu đệ tử của Đức Phật Thích Ca đã phát nguyện bảo trì Phật Pháp cho tới ngày Đức Phật Di Lặc thị hiện.
Six –Syllable Mantra
Lục Tự Thần Chú – om mani padme hung, tâm chú của Đức Quan Thế Âm, vị Bồ Tát Đại Bi; đặc biệt có liên hệ tới Đức Quan Âm Tứ Thủ. Người ta tin rằng nếu trì tụng câu thần chú này thì mọi cánh cửa dẫn tới sáu đạo luân hồi sẽ đóng lại và mọi ước nguyện sẽ được thành tựu.
Six Yogas of Naropa
Sáu Pháp Yoga của Naropa – một trong những pháp thực hành chính của các hành giả Truyền thừa Drukpa, bao gồm: pháp yoga nội hoả (tummo); pháp yoga thân huyễn (gyuma); pháp yoga trong giấc mộng (milam); pháp yoga Tịnh quang (odsal); pháp yoga của thân trung ấm giữa cái chết và tái sinh (bardo) và pháp yoga chuyển di thức (phowa).
Six Perfections
Lục Độ - xem thêm Six Paramitas
Six Paramitas
Six Paramitas: Sáu Ba La Mật – pháp thực hành chính của chư Bồ Tát; sự hoàn thiện sáu phẩm hạnh: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ.
Sikkim
một vùng đất cổ xưa được biết đến với tên gọi Indrakil hay “Khu vườn của Indra, chúa tể các cõi thiên”, hiện nay là một vùng đất thuộc Ấn độ nằm gọn trong lòng dải Hymalaya, giáp biên giới Nepal về phía tây, biên giới Tây Tạng về phía bắc và đông và biên giới Bhutan về phía đông nam. Đức Guru Padmasambhava đã đi qua Sikkim trên đường tới Tây Tạng; Ngài đã ban gia trì cho vùng đất này, đưa Đạo Phật du nhập vào và tiên đoán trước về một triều đại vua sẽ trị vì trên đất này trong thời sau. Đây cũng là một vùng đất được gia trì bởi có rất nhiều hang động của chư dakini cũng như từng có sự hiện diện của rất nhiều bậc thầy linh thiêng đã để lại ở đây vô số ấn chứng về thành tựu giác ngộ của các Ngài.
Siddhi
Thành tựu - những quyền năng tuyệt đối mà một siddha đã đạt được.
Siddharta Gautama
Xem thêm Sakyamuni và cảnh.
Siddha
Thành tựu giả - một bậc thầy đã trực tiếp đạt được chứng ngộ vượt xa những tu học thông thường và hoàn toàn có được những quyền năng tự  tại được cả đối với thân và pháp.
Shunyata
Tính không – tongpa nyid trong tiếng Tây Tạng; là bản chất của mọi sự vật hiện tượng vạn pháp đều là vô thường; không một pháp nào có bản chất chắc thật, tất cả chỉ là tuỳ duyên.
Shiva
thần Siva - một vị thần chính của Đạo Hindu.
Shingthiri, Kinh
vua Shingthri - vị vua của vương quốc cổ đại Lhomon, ở miền nam Tây Tạng; một chúa quỷ theo truyền thuyết đã bị hàng phục bởi Đức Gesar thuộc tỉnh Ling.
Shingkyong Wangpo
Hộ pháp của Tsari, thánh địa linh thiêng của bản tôn Chakrasamvara, gần tự viện Drug Sangag Choeling, miền nam Tây Tạng
Shinay
Thiền định – xem thêm Shamatha.
PAGE of 27 ( 399 TOTAL RECORDS)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,237
Số người trực tuyến: